FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Odbacite termoelektranu Plomin C Priopćenje

Zelena akcija je danas u 12 sati izvela prosvjedni performance ispred Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP), tražeći od Ministra Zmajlovića odbacivanje Studije utjecaja na okoliš za Termoelektranu „Plomin C“ (TEP C). Prošli tjedan je Povjerenstvo MZOIP-a većinom glasova dalo pozitivno mišljenje o projektu pod, uvjereni smo, neprihvatljivim pritiskom prvog potpredsjednika Vlade Radimira Čačića koji je nekoliko dana ranije prejudicirao odluku javno izjavivši da „ide taj Plomin“, unatoč vidljivim nedostacima Studije utjecaja na okoliš.
Energetika i klimatske promjene

Program: Energetika i klimatske promjene

Tagirano
U suradnji
Hbslogo
Img_1273_copy

Obzirom da je mišljenje Povjerenstva doneseno pod pritiskom, tražimo od MZOIP da ne postupi u skladu s njim, već da ga zanemari i odbaci ovaj štetan i, po svemu sudeći, nelegalan projekt. Ukoliko MZOIP izda Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, bit ćemo prisiljeni pokrenuti upravni spor zbog evidentne neusklađenosti zahvata s postojećom prostornoplanskom dokumentacijom.

Kao što smo već mnogo puta naglašavali, prostorni plan Istarske županije propisuje da treći blok TE Plomin mora koristiti plin kao energent te da maksimalna snaga može biti 125 MW. Nasuprot tome, Studija koju je naručio HEP, a izradio Ekonerg, predviđa gradnju TE na uvozni ugljen, i to snage čak 500 MW. Osim toga, u Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske navodi se da “Do 2015. godine u Republici Hrvatskoj neće se graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih energana.“

Zbog promjena cijene ugljena na globalnom tržištu, nije izgledno da će tijekom cijelog predviđenog radnog vijeka elektrane biti dostupan dovoljno kvalitetan ugljen po prihvatljivoj cijeni. Osim toga, dokument Europske komisije “Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050”, predviđa smanjenje emisija CO2 za 80 – 95% na razini EU do 2050. godine te potpunu dekarbonizaciju energetskog sektora. Shodno tome, u 2050. godini bi udio ukupnih emisija za Hrvatsku samo iz Termoelektrane Plomin C bio između 40% pa sve do preko 100% veći od dozvoljenih emisija. Ukoliko Hrvatska izgradi termoelektranu na ugljen morat ćemo plaćati ili penale zbog neispunjenih ciljeva za smanjenje emisija ili ćemo morati ranije zatvoriti termoelektranu, što bi uzrokovalo velike financijske gubitke.

Zbog toga su na performanceu aktivisti bili lancima privezani uz veliki komad ugljena, prikazujući da će Hrvatska u slučaju gradnje TEP C biti energetski ovisna i vezana uz  uvozni ugljen.

Ministar Zmajlović nas je nakon performancea pozvao na sastanak, na kojem smo ga direktno upoznali s neprihvatljivošću ovog projekta.


28.06.12. 14:13