Program

Energetika i klimatske promjene

Prioritet Programa energetike i klimatskih promjena Zelene akcije je rad na promociji obnovljivih izvora energije, uz poticanje energetske učinkovitosti.

Prioritet Programa energetike i klimatskih promjena Zelene akcije je rad na promociji obnovljivih izvora energije, uz poticanje energetske učinkovitosti. Program se također aktivno zalaže za postizanje otvorenog dijaloga između civilnog sektora i vladinih institucija kroz kojeg bi se razmatrale relevantne odluke vezane uz energetsku politiku Hrvatske.

Solarna akademija Zelene akcije je zamišljena kao centar za edukaciju na području zaštite okoliša, s posebnim naglaskom na metode javnog zagovaranja i tehnologije za korištenje obnovljivih izvora energije. Centar se uređuje u objektu bivše vojarne "Vela straža" na otoku Šolti, doniranom na korištenje od strane Vlade Republike Hrvatske.

Aktivnosti Solarne akademije uključuju:

  • edukativne aktivnosti, uglavnom u obliku seminara i radionica,
  • instaliranje, izlaganje i testiranje tehnologija za korištenje obnovljivih izvora energije u lokalnim uvjetima,
  • implementacija nacionalnih i regionalnih programa, koji uključuju edukaciju nezaposlenih u instalatere solarne opreme te edukaciju odgovornih osoba u tijelima lokalne uprave i samouprave.

Centar će također promovirati aktivnosti na lokalnoj razini koje uključuju suradnju na razvoju "ekološke" komponente turističkog image-a otoka i u promociji otoka.

Osim prije navedenih aktivnosti, Solarna akademija služi kao mjesto za:

  • organizaciju stručnih skupova,
  • konferencija
  • te za organizaciju radnih sastanaka udruga za zaštitu okoliša.

Voditelj Energetskog programa: Toni Vidan

Voditelj Programa klimatskih promjena: Luka Tomac

Suradnica na Programu klimatskih promjena: Maruška Mileta


09.04.10. 11:37