FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Protiv nove termoelektrane na ugljen

Zelena Istra, Zelena akcija i Naša zemlja danas su u Labinu održale konferenciju za medije povodom javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš (SUO) termoelektrane (TE) na ugljen Plomin C.
Recnuto-plomin

Ukoliko želimo izbjeći klimatsku katastrofu, nove termoelektrane na ugljen su neprihvatljive. Proklamirani cilj europske unije, koji smatramo apsolutnim minimumom potrebne akcije, predviđa smanjenje učešća fosilnih elektrana u ukupnoj EU proizvodnji električne energije sa sadašnjih cca 55% na 20-25 % već 2030. Tijekom prvih deset godina ovog stoljeća u EU se broj i snaga TE na ugljen nije povećavala, već smanjila za čak 12.010 MW.[1] Tko preuzima rizik troškova budućih naknada za emisije ugljičnog dioksida i vjerojatnog prijevremenog gašenja planirane elektrane?

Udruge su se snažno usprotivile mogućnosti realizacije ovog projekta zbog nekoliko glavnih razloga:

  1. U Prostornom planu Istarske županije na ovoj lokaciji dozvoljena je gradnja samo TE na plin i to iste snage kao TEP 1. SUO predviđa gradnju TE na ugljen, i to 4 puta veće snage od 1. bloka. Predstavljanje ovog projekta kao zamjene postojećeg bloka 1 je potpuno neprihvatljivo i predstavlja obmanjivanje javnosti.[2]
  2. U SUO se pokušava minorizirati utjecaj na zdravlje građana, iako nezavisne studije, kao  što je istraživanje dr. Lucijana Mohorovića s riječkog Medicinskog fakulteta, ukazuju da sagorijevanje ugljena, odnosno fosilnih goriva ima štetno djelovanje na majke tijekom trudnoće kao i na razvoj fetusa i djece.[3] Osim toga, zanemaruje se utjecaj emisija štetnih plinova na ne-lokalno područje (Gorski kotar i Velebit se uopće ne spominju).
  3. Zadovoljavanje naših potreba za električnom energijom uvozom ugljena vodi u energetsku ovisnost popraćenu višim cijenama energije.
  4. 4.Nije jasno tko će imati koristi od gradnje TE Plomin C. Niz medija je najavio da će ovaj objekt biti u stranom vlasništvu te da Hrvatska neće imati koristi od proizvedene energije. Stoga nije jasno zašto je povoljnije graditi prljave TE u stranom vlasništvu od uvoza električne energije.
  5. U prijedlogu najprikladnije varijante zahvata u pogledu utjecaja na okoliš ponuđena su različita tehnološka rješenja samo jedne varijante – one na ugljen. Neprihvatljivo je da SUO ne uzima u obzir druge lokacije i druge izvore energije tj. propušta ispuniti obavezu analize varijantnih rješenja i njihovih utjecaja na okoliš.  Čak za ugljen, od mogućih rješenja se ne uzima nužno najbolje, niti dugoročno najisplativije. Također, studija ne uvažava opredjeljenje Istarske županije da se kao energent koristi plin.
  6. Nije zajamčeno da će dovoljno kvalitetan ugljen biti dostupan tijekom cijelog radnog vijeka elektrane. Već sad postoje pokazatelji da neki od najvećih svjetskih proizvođača isporučuju ugljen sve niže energetske vrijednosti.
  7. SUO ne navodi kada će TE Plomin C biti zatvorena niti gdje će se i na koji način zbrinjavati otpad. Ukupna količina emisija CO2 koja bi bila emitirana iz kompleksa TE Plomin će se zbog povećanja ukupne snage znatno povećati u usporedbi s postojećom razinom emisija. Osim toga, u studiji se ne navodi usklađenost tih emisija s ciljevima EU za 2050. godinu – uz ovakvu elektranu smanjenje za 80-95% će biti potpuno nemoguće.
  8. «Čiste tehnologije ugljena», koje se navode u SUO, zapravo ne postoje. Postoje samo tehnologije koje su malo manje prljave od već korištenih, ali problem emisija ostaje, naročito CO2. Upravo to je i problem i s TE Plomin C.

--------------------

[1] Wind in power, 2009 european statistics, ewea

[2] Izmjene PPIŽ 2008.

[3] Dr. Mohorović je za ovaj rad dobio Prvu nagradu na XXIV  Internacionalnom kongresu "Fetus kao pacijent" 2008. god u Frankfurtu, nakon čega je bio nominiran za prestižnu nagradu The Rhoda and Bernard Sarnat International Prize.  www.mdpi.com/1660-4601/7/12/4203/pdf


28.10.11. 16:30