FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Predstavnik okolišnih udruga iz Hrvatske imenovan za predsjednika nove radne skupine u EGSO-u Vijest

Predstavnik okolišnih udruga iz Hrvatske u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO), Toni Vidan, na plenarnoj sjednici ovog savjetodavnog tijela EU, jučer je izabran za predsjednika nove radne skupine na temu "Proizvođači - potrošači energije i proizvođačko-potrošačke energetske zadruge: šanse i izazovi u EU".
Energetika

Program: Energetika

Uz podršku
Centri_znanja_za_drustveni_razvoj-odrezaniji
Toni

Radna skupina ima za cilj do srpnja izraditi dokument s preporukama odgovornim tijelima EU koje bi doprinijele boljem zakonodavnom položaju brojnih potrošača energije (domaćinstva, obrti..) i  njihovim udruženjima, a koji se od pasivnih potrošača žele pretvoriti u proizvođače energije korištenjem lokalnih obnovljivih izvora, prvenstveno solara, vjetra ili biomase.

EGSO se sve aktivnije bavi pojedinim aspektima transformacije energetskog sektora EU koja je u tijeku, posebno s ciljem promocije tzv. "komunalne energetike" koja podrazumijeva ne samo decentralizirane energetske projekte bazirane na korištenju lokalnih obnovljivih izvora energije, već uključuje i važni element (su)vlasništva lokalnog stanovništva ili tijela lokalne uprave nad tim projektima. Posebno značajnu ulogu u transformaciji energetskog sektora ima decentralizacija i pretvaranje dosadašnjih potrošača energije u "proizvođače-potrošače" (engl. "prosumers") energije.

Dugogodišnji voditelj energetskog programa Zelene akcije, Toni Vidan, u EGSO-u predstavlja više od 40 okolišnih udruga okupljenih u nacionalnu mrežu Zeleni forum te je ujedno potpredsjednik stručne skupine za promet, energetiku, infrastrukturu i informacijsko društvo, tzv. "TEN" sekciju. To je jedna od šest tematskih stalnih radnih grupa unutar kojih 350 članova/ica EGSO-a iz svih zemalja članica priprema zajednička stajališta o novim europskim zakonodavnim prijedlozima i politikama. U skladu s prioritetima svog djelovanja - promociji održive energetike, naročito u zemljama Istočne i Jugoistočne Europe te poticanju regionalne suradnje u zaštiti Jadranskog mora - Vidan se uključio i u radne skupine za održivi razvoj i istočno partnerstvo.


21.01.16. 14:28