FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Obnovljivi izvori energije – šansa koju moramo iskoristiti! Priopćenje

Glavna poruka današnje (26.2.2018.) tribine održane u Zagrebu je: Obnovljivi izvori energije predstavljaju razvojnu šansu naše zemlje i njihov potencijal moramo koristiti učinkovitije nego do sada. Ujedno je to i zaključak „Analize sustava poticaja obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnje električne energije“ koju je izradilo Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), koja je i bila povod za ovu tribinu u organizaciji Zelene akcije i DOOR-a.
Dsc_0113

U Hrvatskoj se 2015. godine iz obnovljivih izvora energije (OIE) proizvelo 6% ukupno potrošene električne energije. Potencijal OIE, uvažavajući okolišna ograničenja, je znatno veći od toga i premašuje ukupnu današnju potrošnju energije. Takva situacija je velika prilika za razvoj Hrvatske za koju do sada nije bilo dovoljno razumijevanja od strane vladajućih.

Sustav poticaja OIE uveden je 2007. godine. „Nažalost, uvid u rezultate poticaja korištenja obnovljivih izvora energije do sada pokazuje da se propustilo koristiti ta značajna sredstva na način koji bi bio i razvojno učinkovit. U novonastaloj situaciji, kad obnovljivi izvori postaju jeftiniji od klasičnih energetskih tehnologija, odgovorne institucije moraju osigurati prvenstveno zakonodavne i institucionalne poticaje, a financijski poticaji će se moći zadovoljiti u velikoj mjeri sufinanciranjem iz EU fondova“, naglasio je Toni Vidan, potpredsjednik stručne skupine za transport, energetiku i infrastrukturu Europskog gospodarsko socijalnog odbora i voditelj Energetskog programa Zelene akcije.

U analizi je utvrđeno da su se poticajne cijene trebale s jedne strane prilagođavati padu cijena tehnologija u Hrvatskoj, odnosno te poticajne cijene su trebale bolje pratiti smanjenje troškova investicija u obnovljive izvore energije, dok su s druge strane trebale uzimati u obzir povećanje količine električne energije koju je potrebno poticati. Iako su nadležna tijela u navedenom periodu napravila određene promjene, one su bile nedovoljne i nepravovremene. U praksi je dobar dio financijskih poticaja završio u rukama malog broja poduzetnika, a lokalne zajednice i pojedinci praktički uopće nisu imali koristi od ovog sustava zbog čega je i izostala konkretnija podrška javnosti OIE. Dok je u pojedinim državama EU vrlo razvijen koncept energetskog zadrugarstva, gdje grupe građana i građanki instaliraju solarne sustave ili vjetrenjače i onda od viška proizvedene energije ostvaruju prihod.Trebao bi postojati adekvatan sustav poticaja energetskog zadrugarstva jer je on važan poticaj razvoju OIE.

Analiza daje preporuke za unaprjeđenje sustava poticaja OIE s ciljem njihovog većeg udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije i većeg doprinosa održivom razvoju Hrvatske. Prvi korak je konačno usvajanje podzakonskih akata kojima bi se operacionalizirale odredbe Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Za povećanje broja malih elektrana instaliranih na krovovima stambenih objekata potrebno je maksimalno pojednostaviti proceduru ugradnje, spajanja na električnu mrežu i održiv sustav poticaja. Od preporuka koje nisu trenutno uvrštene u zakonodavni okvir, najvažnija je ukidanje PDV-a na kupnju i ugradnju sustava.

„Trenutno odgovorni na državnoj razini ne prepoznaje razvojni potencijal korištenja OIE, lokalna razina vlasti nije zainteresirana za izgradnju takvih postrojenja na njihovom području, na tržištu nema povoljnog kapitala za inestiranje u obnovljive, a građani su zbunjeni proturječnim medijskim informacijama o OIE. Bez promjene takve situacije, niti jedan financijsko-administrativni okvir neće omogućiti razvoj obnovljivih izvora koji doprinosi zaštiti okoliša, gospodarskom razvoju i na korist je građanima i građankama“, istaknula je Maja Božičević Vrhovčak, izvršna direktorica DOOR-a i nositeljica izrade studije. Zato se u analizi navode i preporuke kojima bi se osiguralo da četiri identificirane skupine ključnih dionika - građani i udruge građana, poslovni sektor, tijela državne uprave i lokalna uprava – podrže korištenje OIE.

Zelena akcija će ovaj dokument poslati svim relevantnim institucijama, a od državnih tijela tražiti primjenu preporuka.

Cijela analiza nalazi se na poveznici.


26.02.18. 13:51