FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Nove publikacije energetskog programa Zelene akcije

Energetski program je u sklopu projekta Umrežavanje i jačanje kapaciteta okolišnih NVO radi povećanja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na Balkanu objavio dvije brošure - "Stajalište Zelene akcije o energetskoj politici RH" i "Time for a Change".
Za-energetika

Aktualna energetska strategija RH iz 2009 uglavnom ignorira OIE i predviđa gradnju 2 ili više termo elektrana što otvara put ka gradnji nuklearne elektrane. U Hrvatskoj postoje mnoge administrativne prepreke koje čine decentralizaciju energetskog sustava gotovo nemogućim, ali na kraju, najveća prepreka za veću uporabu OIE i EE u Hrvatskoj je manjak političke volje. Stoga, između ostalog, Zelena akcija u svom stajalištu predlaže 12 mjera za novu i održivu energetsku politiku.

Stajalište Zelene akcije o energetskoj politici RH možete preuzeti ovdje.

Publikaciju Time for a Change možete preuzeti ovdje.


16.04.12. 20:09