FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Natječaj za tehničku pomoć energetskim zadrugama

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Zaklada Heinrich Boell, Hrvatski savez zadruga i Zelena akcija raspisuju natječaj za pružanje tehničke pomoći razvoju energetskih zadruga u Hrvatskoj. Natječajem će se izabrati tri lokalne inicijative za razvoj obnovljivih izvora energije prema zadružnim načelima.
Vjetrenjace

Pobjednicima natječaja pružit će se usluga tehničke i ekonomske analize odabranih projekata. Navedeno uključuje izradu idejnog rješenja (predinvesticijsku studiju) za  projekt razvoja obnovljivih izvora energije.

Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.

Energetske zadruge su udruženja lokalnih aktera (pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava itd.) koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem smanjuje se rizik investicije i dijeli se dobit od projekta. Energetske zadruge promiču demokratski način odlučivanja o energetskim pitanjima. Cilj takvih zadruga je promovirati obnovljive izvore energije u vlasništvu lokalnih zajednica. Dobit od poslovanja se dijeli među članovima zadruga i dijelom vraća i ulaže u razvoj zajednice.

Projekt razvoja energetskih zadruga je zajednička inicijativa UNDP Hrvatska, Zaklade
Heinrich Boell, Hrvatskog saveza zadruga, Zelene akcije i drugih projektnih partnera,
među kojima su Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Lag Vallis Colapis,
Energetska zadruga Otok Krk, Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju, Održiva
alternativa zajednici (O.A.ZA), Reduco Energo j.d.o.o., Centar za eko-društveni razvoj
Čakovec (CEDRA) i portal ZelenaEnergija.org.

Cilj ovog projekta je potaknuti osnivanje i rad energetskih zadruga u Hrvatskoj, a kroz aktivnosti educiranja javnosti o energetskim zadrugama diljem Hrvatske, objavu  priručnika za osnivanje energetskih zadruga te uspostavu web stranice radi lakše dostupnosti informacija. U sklopu projekta potaknut će se rad tri energetske zadruge,
kroz pružanje edukacije i izradu idejnog rješenja za projekt obnovljivih izvora energije u
njihovoj zajednici.

Nakon zaprimanja prijava, stručni odbor će izabrati tri postojeće zadruge ili zadruge u
osnivanju, kojima će se pružiti usluga tehničke pomoći. Nakon odabira, UNDP Hrvatska i
partneri će zajedno s odabranim kandidatima organizirati edukaciju građana na lokalnoj
razini. Nakon toga organizirat će se terenski obilazak, prilikom kojeg će se provesti stručna
analiza lokalnih potencijala za obnovljive izvore energije. Na taj način sastavit će se lista
potencijalnih projekata za daljnju razradu, od kojih će se jedan detaljnije analizirati i
dovesti do razine studije pred-isplativosti.

--


22.08.13. 15:38