FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

KYOTO sporazum i Hrvatska

Zagreb, 15.02.2005. dan prije stupanja na snagu Kyoto protokola aktivisti Zelene akcije zahtijevali su ispred Vlade RH hitno ratificiranje istog međunarodnog sporazuma.
„Koja je prava cijena benzina?“

Uz transparente „Koja je prava cijena benzina?“ pokušali smo ponovno pokrenuti gotovo medijski zaboravljenu temu ratifikacije protokola u RH, i smanjivanje emisija plinova koji uzrokuju efekt staklenika u okviru procesa Okvirne Konvencije UN-a o Klimatskim promjenama.
Vidi http://www.unfccc.int/2860.php

Samo stupanje na snagu Kyoto protokola koji je proizašao iz Klimatske Konvencije ne znači trenutno smanjenje emisija nego će omogućiti primjenu Kyoto mehanizama, i biti platforma za daljnje pregovore i sam proces.

Razlozi koje navodi MZOPU za odgađanje ratifikacije (www.mzopu.hr) mogu se shvatiti kao pregovaranje o zahtjevu za veće emisije CO2, i naravno veća prava zagađivača. Umjesto dosljedne implementacije već odavno prihvaćene strategije energetskog razvoja RH, u kojoj obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost imaju ključnu ulogu (termoenergetski objekti na fosilna goriva su uzrok 27,2% emisije CO2 u Hrvatskoj, ostali su cestovni promet 24,1% ,industrijska ložišta 25,2%, ne-industrijska ložišta (kućanstva) 16,9%).

Premda Hrvatska ima manje emisije CO2 po stanovniku u odnosu na EU, smatramo da ne bi trebali tražiti dozvolu za povećanje, nego iskoristiti tu prednost i pokušati zadržati male emisije, čak i ako to zahtijeva veće troškove. (nedavno provedena anketa Energetskog instituta Hrvoje Požar pokazuje da je veći dio stanovništva spreman na sporiji ekonomski rast u korist bolje zaštite okoliša. Kao dio akcije, predali smo službeni pismeni zahtjev Vladi.


Autor: Zelena akcija

21.02.05. 20:00