FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

SOS za Jadran!

Javno predstavljanje kampanje "S.O.S. za Jadran" u riječkom klubu Palach.
Energetika

Program: Energetika

Javno predstavljanje kampanje "S.O.S. za Jadran" u riječkom klubu Palach. Za stolom govore predstavnik "Eko kvarnera" i 4 predstavnika Zelenog foruma koji su predstavili kampanju za 20 ljudi, od kojih je većina zainteresirana za rad na kampanji.
U Subotu 8.02. Zelena akcija je postavila instalaciju na riječkom Korzu. Stotinjak kartonskih tankera postavljeno je u dužini od 20 metara. Izmedju onih koji su bezobzirno "plovili" riječkim korzom bio je i jedan tanker koji upravo tone, izazvavši pritom veliku naftnu mrlju punu mrtvih riba (riblje kosti).

Nakon postavljene instalacije slijedila je komunikacija s prolaznicima koji su bili vrlo zainteresirani za našu inicijativu i raspitivali se za potpisivanje peticije. Prolaznicima su takodjer djeljeni leci s pozivom na javno predstavljanje kampanje "S.O.S. za Jadran" koja se navečer održala u riječkom klubu Palach.

U petak 7. 02. u Omišlju na Krku, sedam aktivista Zelene akcije prisustvovalo je tribini "Gradjanski sat" u organizaciji GONG-a. Osim predstavnika Janafa, ministarstava, lokalne uprave i riječke kapetanije, prisustvovali su i Vjeran Piršić (Eko Kvarner) i Toni Vidan (Zelena akcija i Zeleni Forum).


Autor: Zelena akcija

02.02.03. 20:00