FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zelena akcija: Hrvatska konačno ratificira Aarhušku konvenciju! Priopćenje

Sabor RH je 7. prosinca 2006. izglasao Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Sabor RH ratificirao nakon osam godina odgađanja

Nakon osam godina odgađanja, Sabor RH je 7. prosinca 2006. izglasao Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija).

Konvencija je kao što joj i ime kaže izrađena u danskom gradu Aarhusu 1998. godine kada ju je potpisala i Republika Hrvatska. Aarhuška konvencija je povijesna jer po prvi put spaja ljudska prava i zaštitu okoliša te zato što su u njenoj izradi zajedno s vladama ravnopravno sudjelovali i predstavnici nevladinih udruga među kojima je bila i Zelena akcija. Zakon  o ratifikaciji je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a isto će Ministarstvo biti odgovorno i za njegovu primjenu.

“Zelena akcija pohvaljuje donošenje ovog akta jer smatramo kako je ovo veliki korak naprijed prema rješavanju problema u zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj. Ratifikacijom Aarhuske konvencije, Hrvatska se obvezala da će svojim građanima omogućiti slobodan pristup informacijama o okolišu, zajamčiti sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša te olakšati pristup pravosuđu kada su prava građana na zdrav okoliš prekršena.  Nadamo se kako ćemo imati priliku pohvaliti Ministarstvo za dobru primjenu Zakona koji su izradili odnosno da ovaj akt neće ostati samo mrtvo slovo na papiru, a situacija ista kao i do sada.” – rekla je Jagoda Munić, predsjednica Zelene akcije.

Konvencija stupa na snagu devedesetoga dana od dana kada Hrvatska položi ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu. Glavno je tijelo Aarhuske konvencije Konferencija stranaka koja se sastaje jednom svake dvije godine, kada se razmatra napredak u ratifikaciji i provedbi Konvencije te donosi odluka o budućem radu.

Za više informacija: 
Aarhuška konvencija na hrvatskom


Autor: Zelena akcija

14.12.06. 02:00