FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Snimke predavanja i prezentacije s Jesenskog ekoseminara 2016. godine

Jesenski eko-seminar, naš najstariji edukativni program, ove se godine održavao od 18.10. do 24.11. Održano je ukupno 12 predavanja. U nastavku možete pronaći kratki pregled tema svakog predavanja te linkove na video snimke i prezentacije u .pdf formatu. Sigurni smo da će biti onih koje će ovi materijali zanimati i koji će im koristiti.
Img_9082

18.10. Bernard Ivčić - Uvod u eko-aktivizam
[video] | [prezentacija]
Što je eko-aktivizam? Kada i gdje je nastajao? Što ja kao pojedinac mogu promijeniti? Sve su to teme ovog predavanja.

20.10. Željka Leljak Gracin - Pravo okoliša
[video] | [prezentacija]
Iskustva iz ekoloških kampanja koje je provodila Zelena akcija pokazuju da pravni instrumenti često mogu biti od presudnog značaja u borbi protiv različitih štetnih projekata. Predavanje pokušava odgovoriti što je to pravo okoliša, kako se ova relativno mlada grana prava razvijala u svijetu te koji su specifični problemi prava okoliša u Hrvatskoj. Predavanje se bavi i pravima koja su ekološkim aktivistima zajamčena međunarodnim pravnim dokumentima, kao i mogućim pravnim posljedicama po aktiviste koji sudjeluju u različitim oblicima direktnih akcija.

25.10. Dražen Šimleša - Održivost – modni trend ili uvjet za preživljavanje?
[video] | [prezentacija]
Predavanje se bavi vezom između postojećeg društvenog sustava i devastacije okoliša. Predavanje, također, analizira mogućnosti da promjenom vlastitog ponašanja te kolektivnim akcijama na lokalnom nivou pridonesemo održivijem i pravednijem društvu. Pri tome se posebna pažnja poklanja razlikovanju aktivnosti sa stvarnim potencijalom za promjenu od onih koje predstavljaju tek modni trend i kratkoročno umirivanje savjesti potrošača.

27.10. Marko Košak - Otpad u Hrvatskoj - gomilanje smeća ili zero waste?
[video] | [prezentacija]
Neredovito pražnjenje kontejnera, smeće po ulicama, nedostatak i nedostupnost spremnika za odvajanje, visoki mjesečni računi, neuređena odlagališta blizu naselja, krcata reciklažna dvorišta - samo su neki od problema s kojima ste se sigurno više puta sreli. Nazire li se takvom sustavu kraj ili će otpadna mafija i dalje zarađivati velik novac na štetu građana i okoliša? Kako u relativno kratkom roku po zero waste principima (reduce, reuse, recycle) uspostaviti sustav prilagođen građanima? Koji su domaći i strani primjeri dobre prakse?  - odgovore na ta, ali i brojna druga pitanja možete dobiti u ovom predavanju.

2.11. Luka Tomac - Klimatske promjene i društveni pokreti
[video] | [prezentacija nije dostupna]
Klimatske promjene jedan su od najvećih izazova s kojima se čovječanstvo danas suočava. Predavanje daje pregled najnovijih znanstvenih činjenica koje ukazuju na to da se klimatske promjene doista događaju i da je njihov uzrok čovjekova djelatnost. Predavanje se bavi i očekivanim posljedicama klimatskih promjena, političkim procesima vezanim uz klimu na razini EU te UN-ovim klimatskim pregovorima koji se vode u posljednjih dvadesetak godina. Bitan faktor borbe protiv klimatskih promjena su i razni klimatski pokreti koji su nastali u zadnjih nekoliko desetljeća i koju vrlo aktivno sudjeluju u raznim globalnim klimatskim pregovorima, pokušavajući spriječiti da privatni interesi država ugroze planove zaustavljanja daljnjih promjena - oni su također jedna od tema.

3.11. Toni Vidan - Održiva energetika i obnovljivi izvori energije
[video] | [prezentacija]
Kakav je utjecaj energetskog sektora na okoliš? Što su to obnovljivi izvori energije? Kakav je bio njihov razvoj u proteklih tridesetak godina i mogu li oni biti odgovor na problem klimatskih promjena? Kakve su mogućnosti, a kakvo je sadašnje stanje s obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj? Što su to energetske zadruge? Ovo su samo neka od pitanja kojima se bavi ovo predavanje.

8.11. Jagoda Munić - Planetarne granice, okolišna pravda i zaštita prirodnih dobara
[video] | [prezentacija]
Predavanje daje osvrt na koncept planetarnih granica, razvoj ovog narativa i istraživanja u zadnjih 50 godina, važnost očuvanja prirodnih dobara i njihovog korištenja na principima održivosti i pravednosti. Dotiče se i trendova u zaštiti prirode te pitanja jesu li načini vrednovanja i upravljanja prirodnim dobrima poput usluga ekosustava, komodifikacije i financijalizacije prirode  dobra lili loša rješenja.

10.11. Mladen Domazet - Od-rast: svjesna promjena za održivo i pravedno društvo
[video] | [prezentacija]
U posljednjih 20-ak godina uz sav tehnološki razvoj i napredak u ekološkoj efikasnosti nije došlo do ukupnog smanjenja potrošnje prirodnih resursa tj. nije došlo do odvajanja (eng. decoupling) ekonomskog rasta i rasta materijalne i energetske potrošnje.
Istovremeno sve više smo svjesni prirodnih ograničenja takvog rasta na globalnoj razini (gdje su nejednakosti u podjeli globalno-stvorene dodane vrijednosti i dalje iznimno velike), dok istovremeno izostaje sustavna dematerijalizacija ekonomije koja bi stvaranje dodane vrijednosti odvojila od ograničenja koja predstavljaju mineralni resursi i energija iz fosilnih goriva. Koliko god mala i opterećena problemima, Hrvatska ostavlja svoj zamjetni otisak na globalnom okolišu.

15.11. Hrvoje Radovanović - TTIP i CETA – novi nasrtaj kapitala na javni interes
[video] | [prezentacija]
Europska je unija trenutno u procesu pregovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini i investicijama sa Sjedinjenim Državama (TTIP) te potpisivanja i ratifikacije sličnog sporazuma s Kanadom (CETA). Ukoliko prođu, ti će sporazumi znatno otežati reguliranje u javnom interesu te će potkopati teško izborena radnička prava, kao i standarde zaštite okoliša i potrošača. Predavanje se bavi mogućim štetnim posljedicama ratifikacije ovih sporazuma, s posebnim naglaskom na mehanizme rješavanja sporova između investitora i država (ISDS/ICS) te regulatornu suradnju.

17.11. Tomislav Tomašević - Ekologija, politika, ideologija
[video] | [prezentacija]
Kako to da se velika većina građana načelno zalaže za zaštitu okoliša, a sve više nam prijeti potpuni ekološki kolaps? Koji su to globalni strukturni ekonomski i društveni problemi koji generiraju devastaciju okoliša? Kako se različite političke ideologije odnose spram zaštite okoliša i održivosti? To su samo neka od pitanja kojima će se baviti ovo predavanje. Uz pokušaj odgovora na sva ta pitanja, u ovom predavanju se predstavljaju i prijedlozi reforme globalnog ekonomskog i političkog sustava koji bi trebali voditi ka većoj ekološkoj održivosti i društvenoj pravednosti.

22.11. Bernard Ivčić - Održivi transport
[video] | [prezentacija]
Transport je aktivnost koja troši velike količine energije, a emisije stakleničkih plinova iz transportnog sektora predstavljaju vrlo značajan doprinos klimatskim promjenama. Osim utjecajem transporta na klimu, ovo se predavanje bavi i mogućnostima da se negativni utjecaj transporta na okoliš svede na minimum. Poseban naglasak stavljen je na to kako se prijevoz u urbanim sredinama može učiniti održivijim, a kroz to biva dotaknuta i problematika prostornog planiranja, čija neodrživost u Zagrebu, ali i ostalim gradovima u Hrvatskoj, postaje sve očiglednija. Predavanje govori i o tome  što građani mogu učiniti sami kako bi smanjili negativan utjecaj prometa na okoliš.

24.11. Bruno Motik - Što je permakultura?
[video nije dostupan] | [prezentacija]
Otkriće poljoprivrede i korištenje fosilnih goriva omogućili su čovječanstvu veliki razvoj i napredak, no taj napredak ima i svoj negativan utjecaj koji je sve više očit. Resurse potrebne za život trošimo na neodrživ način i pitanje je kako će generacije koje dolaze iza nas uspijevati zadovoljiti svoje potrebe. Suočeni smo s dva velika problema za koja za sad nemamo rješenja, a to su: klimatske promjene i jednostavna činjenica da je naš planet ograničen. Permakultura je sustav praktičnog oblikovanja održivog životnog prostora koji oponaša prirodne procese, a temelji se na integriranom tradicijskom i suvremenom znanju i vještinama. Ima li permakultura potencijal rješavanja problema s kojima smo suočeni?


05.12.16. 21:18