FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Poruka gradskim zastupnicima: Glasajte za promjenu, NE više po starom! Priopćenje

Zelena akcija i udruga UZOR iz Resnika pozvali su gradske zastupnike_ce Zagreba da se na današnjoj tematskoj sjednici o otpadu usprotive planovima gradonačelnika Bandića za uvoz smeća iz Zagrebačke županije u Zagreb te da zahtijevaju rješenja za uspostavu kvalitetnog sustava odvajanja otpada, pravednu naplatu po količini i smanjenje odlaganja na odlagalište Jakuševac i brojna ilegalna odlagališta diljem grada.
Dsc_0218

Tim su povodom aktivisti i aktivistkinje Zelene akcije i udruge UZOR danas održali prosvjedni performans ispred zgrade Gradske skupštine Grada Zagreba.

„Tematska sjednica o gospodarenju otpadom ključno je mjesto na kojem bi izabrani predstavnici građana_ki trebali raspravljati o rješavanju najvećeg okolišnog problema Zagreba. Međutim, način na koji je organizirana pokazuje nisku razinu svijesti gradske vlasti o težini problema s nefunkcionalnim sustavom, što je nastavak njihove dugogodišnje politike ignoriranja problema“, izjavio je Marko Košak iz Zelene akcije.

Naime, ova bi sjednica trebala ishoditi zaključcima i prijedlozima za novi Plan gospodarenja otpadom Zagreba, a gradska vlast pred zastupnike_ce stavila je samo zaključak da primaju na znanje informaciju o provedenim dosadašnjim aktivnostima. Dokument u kojem se navode te aktivnosti je uglavnom popis promašenih mjera kojima su se radile kozmetičke promjene kako bi se stvorio privid da se nešto „dela“, a zapravo se sustav godinama zanemaruje zbog čega svake godine nastaju iste velike količine smeća koje se bacaju na odlagalište Jakuševac. Osim toga, u materijal je uvršten dogovor o štetnom uvozu smeća iz Zagrebačke županije u Zagreb, odnosno izgradnji zajedničkog Centra za smeće (CGO).

Nekoliko dana prije same sjednice među materijale za raspravu je uvršten i prijedlog Odluke o prikupljanju komunalnog otpada koji je očigledno ishitreno izrađen s obzirom da uz njega nisu priložene nikakve analize te ne donosi dovoljno potrebnih mjera za unaprjeđenje sustava odvajanja i naplate. Dijelovi prijedloga propisuju odvajanje na kućnom pragu, ali neće donijeti dovoljno promjena s obzirom da se predlaže loša organizacija odvoza te nedostatan sustav kontrole.

„Grad Zagreb nema studiju izvedivosti kojom bi se uopće pokazala opravdanost izgradnje Zagrebačkog CGO, a ishitreni nacrt prijedloga Odluke o prikupljanju komunalnog otpada ne sadrži sve odrednice obvezatnog odvojenog prikupljanja na mjestu nastanka, niti poštuje pravedno načelo „plati koliko baciš“, poručila je Branka Genzić-Horvat iz udruge UZOR.

„Pozivamo zastupnike da se založe za unaprjeđenje Odluke o prikupljanju otpada kako bi se građanima_kama osiguralo odvajanje reciklanata i biootpada na kućnom pragu te pravedna naplata po stvarnoj količini/volumenu miješanog otpada. Također, tražimo da zahtijevaju raskidanje sporazuma o izgradnji CGO sa Zagrebačkom županijom i izradu Plana gospodarenja otpadom koji će propisati izgradnju sortirnica, kompostane, centara za ponovnu uporabu i modularnih postrojenja za ostatni otpad koja će ga maksimalno obraditi procesima reciklaže sve dok ne preostane mala količina inertnog otpada za odložiti. Plan gospodarenja otpadom potrebno je donijeti u što kraćem roku kako bi se sustav pomaknuo s mrtve točke.“, zaključio je Košak.


21.11.17. 10:21