FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Program

Aktivistička grupa

Podupiranje kampanja i programa Zelene akcije i educiranje aktivistkinja i aktivista, prije svega studentica i studenata, tako da u budućnosti sami mogu pokrenuti inicijative za zaštitu okoliša u svojoj sredini.
Dsc_0018

Aktivistička grupa Zelene akcije sastoji se aktivistkinja i aktivista, volontera i volonterki koji_e svojim djelovanjem podupiru kampanje i programe Zelene akcije.

Aktivistička grupa ima dva osnovna cilja: podupiranje kampanja i programa Zelene akcije i educiranje aktivistkinja i aktivista, prije svega studentica i studenata, tako da u budućnosti sami mogu pokrenuti inicijative za zaštitu okoliša u svojoj sredini. Ova je grupa vrlo vrijedan segment Zelene akcije jer je presudna za učinkovito izvođenje programa i kampanja, koje se zasnivaju na kombinaciji argumentiranog lobiranja i na akcijama zagovaranja. Grupa broji tridesetak aktivnih članova i članica. Mladi iz aktivističke također aktivno sudjeluju i doprinose europskoj mreži mladih okolišnih aktivista i aktivistkinja - Young Friends of the Earth Europe.

Vrijednosti i načela aktivističke grupe:

  • Ekološka, društvena, rodna i ekonomska pravda
  • Nenasilje
  • Antidiskriminacija
  • Inkluzivnost
  • Solidarnost
  • Dobrovoljno sudjelovanje i zajednička akcija
  • Participativna demokracija

Tijekom godine, Aktivistička grupa organizira desetke akcija zagovaranja, radionice, filmske večeri, tribine te veće vlastite projekte poput Okolišnog filmskog festivala, kojeg sustavno provodi od 2014. godine.

Ako ste zainteresirani_e za sudjelovanje u radu Aktivističke grupe, slobodno se javite koordinatorici Dori Sivka na: [email protected] .


05.04.10. 17:40