FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Peticija

Zahtijevamo ukidanje Zakona o igralištima za golf!

Zahtijevamo ukidanje Zakona o igralištima za golf (NN 152, 2008)! Ukoliko se Zakon ne ukine, Hrvatska više neće biti pravna država!
Zakonogolfu_banner_616x150

Zahtijevamo ukidanje Zakona o igralištima za golf (NN 152, 2008)!

Ukoliko se Zakon ne ukine, Hrvatska više neće biti pravna država!

  1. Zakon je protuustavan i ugrožava pravo vlasništva i poduzetničku slobodu.
  2. Zakon obavezuje državu ili jedinice lokalne i regionalne samouprave da na zahtjev investitora (vlasnika većinskog dijela zemljišta za golf igralište), bez provedbe javnog natječaja prodaju do 30%  površine zemljišta potrebnog za izgradnju golf igrališta.
  3. Investitor može izvlastiti (odnosno oduzeti vlasnicima zemlje) i do 20% ukupne površine golf terena.
  4. Ovaj Zakon se primjenjuje i na postupke izvlaštenja koji su započeti prije stupanja na snagu Zakona. Zakoni se obično primjenjuju samo na nove postupke, a ne za one koji su već u tijeku.
  5. Zakon je bez javne rasprave upućen u hitnu saborsku proceduru, premda se ne odnosi na usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU niti postoje druge zakonske osnove za takav postupak. Golf je proglašen pitanjem od državnog interesa i izjednačen sa gradnjom autocesta ili pitanjima obrane RH, a na štetu drugih investicija.
  6. Zakon omogućava apartmanizaciju i bogaćenje investitora nauštrb lokalne zajednice.
  7. Zakon doprinosi devastaciji i privatizaciji poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Poveznice:

Pozivamo Vas na cyber akciju! Pošaljite slijedeći e-mail sa zahtjevom da se ukine Zakon o igralištima za golf na e-mail adresuu Ministarstva turizma Vlade RH i adrese svih klubova zastupnika Hrvatskog sabora.

Pozovite prijatelje i poznanike da se uključe u akciju!

Dodatno objašnjenje nalazi se ispod prijedloga komentara za slanje

Predmet: Ukinite Zakon o igralištima za golf!

Poštovani/a,

Zahtijevam ukidanje Zakona o igralištima za golf (NN 152, 2008), zato što:

- je Zakon protuustavan i ugrožava pravo vlasništva i poduzetničku slobodu

- obavezuje državu ili jedinice lokalne i regionalne samouprave da na zahtjev investitora (vlasnika većinskog dijela zemljišta za golf teren), bez provedbe javnog natječaja prodaju do 30% površine zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevinske čestice

- investitor može izvlastiti (odnosno oduzeti vlasnicima zemlje) i do 20% ukupne površine golf terena,

- se Zakon primjenjuje i na postupke izvlaštenja koji su započeti prije stupanja na snagu Zakona. Zakoni se obično primjenjuju samo na nove postupke, a ne za one koji su već u tijeku,

- je Zakon upućen u hitnu proceduru bez javne rasprave, premda se ne odnosi na usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU niti postoje druge zakonske osnove za takav postupak. Golf je proglašen pitanjem od državnog interesa i izjednačen sa gradnjom autocesta ili pitanjima obrane RH na štetu drugih investicija

- Zakon omogućava apartmanizaciju i bogaćenje investitora nauštrb lokalne zajednice

- Zakon doprinosi devastaciji i privatizaciji poljoprivrednog i šumskog zemljišta

S poštovanjem,

Dodatno objašnjenje

Na 7. sjednici Sabora RH održanoj 15.prosinca 2008. godine usvojen je Zakon o igralištima za golf, koji investitorima omogućuje jednostavnu i jeftinu kupovinu zemljišta potrebnog za izgradnju golf igrališta i pripadajućih smještajnih kapaciteta. Tako Zakon određuje i minimum površine za golf igralište od 85 ha, a građevine mogu zauzimati čak 25% ukupne površine, čime se ostvaruje mogućnost gradnje luksuznih smještajnih objekata ili vila kao što je već učinjeno mimo zakona u slučaju Golf & Country cluba u Zagrebu.

Zakon o igralištima za golf omogućuje golf investitorima izvlaštenje privatnih vlasnika zemlje pa čak i da stupe u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.

Vlada RH proglasila je golf djelatnošću od posebnog državnog interesa Zaključkom o prihvaćanju Programa razvitka golfa kao elementa razvojne politike hrvatskog turizma iz 1999. godine, stavljajući ga time uz bok gradnji autocesta i obrani zemlje, a na štetu ostalih investicija.

Paralelno s ovim zakonom donešen je i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (152, 2008) koji omogućava prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za golf igrališta bez naknade.

Ukratko Zakon o igralištima za golf je neustavan, nepravedan i budući izvor netransparentnosti, pogodovanja, korupcije i otimačine!


20.04.10. 14:12