FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Peticija

Tražimo Vas da iz Prijedloga zakona o šumama zatražite izbacivanje članaka koji proglašavaju Šumama posebne namjene igrališta za golf i kampove!

Na dnevnom redu 13. sjednice Hrvatskog sabora trebala bi se naći i rasprava na temu izmjena i dopuna Zakona o šumama, te bi odluka o njegovom usvajanju mogla biti donesena već sutra.
482584556_940da4ab47_o

Podsjetimo, ovim se Zakonom otvara prostor prenamjeni šuma i šumskog zemljišta u igrališta za golf, kampove, ali i u druge namjene, ukoliko je to predviđeno prostornim planom ili za potrebe provedbe strateškog projekta u skladu s kontroverznim Zakonom o strateškim investicijskim projektima.Time se zapravo na mala vrata žele legalizirati odredbe neustavnog i ukinutog  Zakona o igralištima za golf te prenamijeniti šume u igrališta za golf.

Poštovani zastupniče / zastupnice,

Tražimo Vas da iz Prijedloga zakona zatražite izbacivanje članaka koji proglašavaju Šumama posebne namjene igrališta za golf i kampove. Igrališta za golf i kampovi nikako ne mogu biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je definirano prostornim planovima.

Nadalje, nedopustivo je da šume posebne namjene proglašava Ministarstvo dekretom, već je potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.

Iz Zakona treba izbaciti i odredbe Kojima Vlada Republike Hrvatske može pojedine šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izdvojiti iz šumskogospodarskog područja za potrebe provedbe strateškog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno posebnom propisu koji uređuje strateške investicijske projekte Republike Hrvatske.

Neprihvatljivo je vrijedne šume i šumska zemljišta prenamijenjivati u građevinske parcele, a ovakva izmjena Zakona stvara idealnu podlogu za vrlo jednostavnim daljnjim prenamjenama šuma i šumskih zemljišta u građevinska.

Također, iz Zakona treba izbaciti odredbu da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

Kako Vlada Republike Hrvatske u Konačnom prijedlogu i dalje ustraje na spornim, štetnim i neustavnim odredbama, Zelena akcija / FoE Croatia od Sabora RH traži:

  1. Da se iz Prijedloga zakona izbace odredbe kojima se igrališta za golf i kampovi proglašavaju šumama posebne namjene. Igrališta za golf i kampovi nikako ne mogu biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je to i definirano prostornim planovima.
  2. Nedopustivo je da šume posebne namjene proglašava Ministarstvo dekretom, te smatramo kako je  potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.
  3. Da se iz Zakona izbace odredbe Kojima Vlada Republike Hrvatske može pojedine šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izdvojiti iz šumskogospodarskog područja za potrebe provedbe strateškog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno posebnom propisu koji uređuje strateške investicijske projekte Republike Hrvatske.
  4. Da se uvedu zaštitni mehanizmi koji štite šume i šumsko zemljište od prenamjene u građevinsko.
  5. Da se iz Zakona izbaci odredba da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

Pismo koje potpišete ovdje biti će poslano svim klubovima zastupnika u Saboru te Vladi RH.


07.07.14. 18:26