FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Peticija

SPASIMO NAŠE ŠUME!

Zakonom o šumama se otvara prostor prenamjeni šuma i šumskog zemljišta u igrališta za golf, kampove, ali i u druge namjene, ukoliko je to predviđeno prostornim planom.
Spasimosume

Time se na mala vrata žele legalizirati odredbe neustavnog i ukinutog  Zakona o igralištima za golf i prenamjeniti šume u igrališta za golf čak i mimo redovne saborske  procedure. Zelena akcija / FoE Croatia smatra ovakvu odredbu iznimno štetnom za očuvanje šuma, ali i za vladavinu prava jer se ponovno  radi o neustavnim odredbama. Stoga pozivamo građane Hrvatske, da pošalju prosvjedno pismo Saboru RH da izbaci ove izmjene iz Prijedloga zakona.

Pismo možete potpisati ovdje, nakon čega će biti poslano svim klubovima zastupnika u Saboru te Vladi RH.

Poštovani zastupniče / zastupnice,

Tražimo Vas da iz Prijedloga zakona zatražite izbacivanje članaka koji proglašavaju Šumama posebne namjene igrališta za golf i kampove. Igrališta za golf i kampovi nikako ne mogu biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je definirano prostornim planovima.

Nadalje, nedopustivo je da šume posebne namjene proglašava Ministarstvo dekretom, već je potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.

Neprihvatljivo je vrijedne šume i šumska zemljišta prenamijenjivati u građevinske parcele, a ovakva izmjena Zakona stvara idealnu podlogu za vrlo jednostavnim daljnjim prenamjenama šuma i šumskih zemljišta u građevinska.

Također, iz Zakona treba izbaciti odredbu da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

Zelena akcija / FoE Croatia traži od Sabora RH:

  1. Da iz Prijedloga zakona zatraže izbacivanje članaka koji proglašavaju Šumama posebne namjene igrališta za golf i kampove. Igrališta za golf i kampovi nikako ne mogu biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je definirano prostornim planovima.
  2. Da šume posebne namjene ne proglašava Ministarstvo dekretom, već je potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.
  3. Da se uvedu zaštiti mehanizmi koji štite šume i šumsko zemište od prenamjene u građevinsko
  4. Da se iz Zakona izbaci odredba da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

27.02.14. 16:50