FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Peticija

Potpišite peticiju i recite NE visokim računima i zagađenju okoliša! NE spaljivanju otpada!

Kako bismo olakšali slanje komentara na prijedlog Plana gospodarenja otpadom RH pripremili smo peticiju sa sažetim komentarima. Pošaljite ih Ministarstvu zaštite okoliša.
Img_2137

Prijedlog Plana predstavlja nastavak loših i besmislenih ideja miješanja i spaljivanja otpada koje štete okolišu i povisuju mjesečne račune za otpad. Stoga pozivamo sve zainteresirane da se slanjem komentara usprotive takvom sustavu i zahtijevaju model u kojem mogu jednostavno odvojiti otpad i sami formirati svoje mjesečne račune. Važno je da se što više građana uključi kako bi se poslala snažna poruka da je ovakav prijedlog Plana neprihvatljiv i da ga je potrebno izmijeniti na korist građana i okoliša.

Poštovani,

Iako smo do 2020. obvezni odvajati i reciklirati 50% otpada, a trenutno smo tek na 15%, Ministarstvo prijedlogom Plana gospodarenja otpadom do 2021. godine nema namjeru osigurati kvalitetnu infrastrukturu za odvajanje i recikliranje otpada. Suprotno tome, planira se sustav temeljen na miješanju i spaljivanju velikih količina otpada. Kako bi opravdalo takav sustav i ulaganja u pojedine korake koji nisu prioritetni, Ministarstvo pogrešno interpretira hijerarhiju gospodarenja otpadom. Jasno je da takvim sustavom nećemo ispuniti zadane obveze, što ovaj prijedlog Plana ignorira i nastoji građanima nametnuti plaćanje visokih kaznenih penala EU, što je u potpunosti neprihvatljivo.

Prijedlog Plana temelji se na nepotpunim podacima o količinama pojedinih vrsta otpada, a nedostaju i brojne analize koje bi potvrdile opravdanost odabira određenog sustava gospodarenja otpadom. Spaljivanje i regionalni centri se neargumentirano predstavljaju kao jedino i najbolje rješenje, a postojeća praksa pokazuje da je to zapravo najskuplji i štetan sustav. Spaljivanjem otpada dobiva se puno manja količina energije od energije ušteđene recikliranjem resursa koji se planiraju spaljivati te energije koja se može dobiti iz bioplina nakon obrade biootpada. Također, u Planu nedostaju analize dostupnih varijanti zbrinjavanja otpadnog mulja koje su prihvatljivije od spaljivanja.

Građani će morati plaćati investiranje u planirani sustav jer prema prijedlogu Plana nedostaje preko 10 mlrd kuna za njegovu provedbu, a EU je u procesu donošenja odredbi kojima prestaje financirati spaljivanje. Uz to, niz je i nepredviđenih troškova, poput troška izvoza otpada pripremljenog za spaljivanje u slučaju nemogućnosti zbrinjavanja u RH, koje će u konačnici morati platiti građani. Uz financijske štete, ovakav sustav imao bi značajan utjecaj na okoliš i zdravlje, što se neargumentirano odbacuje, a dokazano je na brojnim svjetskim primjerima.

Potrebno je uspostaviti kvalitetan sustav prevencije, ponovne uporabe, odvajanja na kućnom pragu i recikliranja otpada, koji se može financirati iz fondova EU te bi se tim modelom ispunile bi se sve obveze, otvorilo puno radnih mjesta, a građani bi mogli sami formirati svoje mjesečne račune kroz odvajanje otpada. Takav sustav uspostavljen je u velikim gradovima diljem Europe i svijeta koji su bili u istom stanju s otpadom kao što su općine i gradovi u Hrvatskoj, tako da ne postoji nikakav razlog da se takav sustav ne uspostavi i u Hrvatskoj, osim manjka političke volje za promjene.

Sukladno navedenim primjedbama potrebno je izmijeniti prijedlog Plana. Nakon toga treba izraditi i novu Stratešku studiju utjecaja prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015.-2021. na okoliš. Postojeća studija predstavlja dokument koji ukazuje na utvrđene i potencijalne utjecaje na okoliš sustava gospodarenja otpadom koji se temelji na spaljivanju i velikim regionalnim centrima, ali se njome ti utjecaji kategorički i neargumentirano odbacuju, čime se jasno daje do znanja da ona služi samo opravdavanju svih koraka koji se predlažu u Planu.16.10.15. 11:16