FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Reakcija Zelene akcije na prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o šumama

Kako bi se olakšala prenamjena šumskog zemljišta u poduzetničke zone, 15. listopada 2008. na dnevni red 6. Sjednice Hrvatskog sabora dodan je PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, koji je zbog velikog pritska investitora i bez ikakve javne rasprave protuzakonito i neopravdano upućen u hitnu saborsku proceduru. Ono što nas posebice iznenađuje jest i to da se Saborski odbor za zaštitu okoliša pridružio ostalim odborima te na sjednici 22.10. izglasao pozitivno mišljenje.
468709961_28fafc7e53_b
Zbog poduzetničkih zona mijenja se Zakon o šumama, što otvara Pandorinu kutiju privatizacije i devastacije hrvatskih šuma!

Zelena akcija smatra da je ova izmjena zakona zadnja karika koja omogućava privatizaciju i devastaciju šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Već su i zadnje izmjene Zakona o šumama (NN br. 82, 21. 7. 2006.) omogućile prenošenje prava vlasništva s države na jedinice lokalne samouprave (gradove i općine) što je otvorilo mogućnost daljnje privatizacije i devastacije šuma građenjem na šumskom zemljištu. Prilikom prijenosa prava vlasništva nema nikakvih zakonskih jamstava da to isto pravo vlasništva lokalna samouprava neće prenijeti (prodati) na fizičke i pravne osobe koje tada sa šumskim zemljištem mogu raditi što ih je volja. Najnovijim izmjenama Zakona o šumama predlaže se da država daje šume i/ili šumsko zemljište gradovima i općinama radi izgradnje poduzetničkih zona i to samo na temelju urbanističkog plana uređenja, bez ikakvih definiranih zakonskih kriterija za provođenje ovog postupka, što je protivno principima zaštite šuma.

Napominjemo kako inventarizacija šuma i šumskog zemljišta, odnosno kartiranje šuma još nije završeno, a taj proces ima za cilj odrediti više i manje vrijedna šumska područja i može biti osnova za eventualnu prenamjenu zemljišta u neku drugu svrhu. Također treba reći da se u ovom slučaju ne radi o prenamjeni šumskog područja u poljoprivredno, što bi omogućilo podizanje nasada u degradiranim šumskim područjima krša pri čemu bi se smanjila opasnost od šumskih požara podizanjem nasada maslina i vinograda, već se radi o prenamjeni šumskog zemljišta u nedefinirane poduzetničke zone bez ikakvih kriterija i jamstva da će se na prostoru bivšeg šumskog zemljišta doista realizirati poduzetničke zone. Nadalje, ne govori se samo o prenamjeni šumskog zemljišta koje se katastarski vodi kao šumsko zemljište (npr. degradirani stadiji mediteranskih šuma – makije, garizi i kamenjari), već se omogućava i prenamjena samih šuma. Pritom nigdje nisu spomenute ekološke vrijednosti šuma i njihovih degradacijskih stadija niti je utvrđen postupak procjene utjecaja na prirodu i okoliš ovakvih prenamjena.

Izmjene Zakona su poslane u hitnu saborsku proceduru bez ikakve javne i stručne rasprave, što svjedoči o velikom pritisku lokalnih investitora na šumsko zemljište. Kako se šume i šumsko zemljište mogu navesti pod sastavnice okoliša, onda je temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 110, 25.10.2007), koji je u tom slučaju krovni zakon, prekršen njegov članak 141. koji izričito navodi: „Tijela javne vlasti dužna su osigurati pravovremeno i učinkovito sudjelovanje javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa te ostalih opće-primjenjivih pravno obvezujućih pravila iz svoje nadležnosti, koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš, uključujući i postupke izrade njihovih izmjena i i dopuna.”

Stoga apeliramo da saborske zastupnike da glasaju protiv ovih izmjena Zakona o šumama te tražimo da se u skladu s Programom Vlade RH 2008. – 2011. koji navodi zabranu privatizacije šuma ponište i zadnje izmjene Zakona o šumama iz 2006.

Kontakt: mr.sc. Jagoda Munić, 098 1795 690, [email protected]

Foto: ljubar


Autor: Eugen Vuković

27.10.08. 21:00