FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Reakcija na priopćenje Ureda gradonačelnika od 10.3.2010.

Netočni su navodi iz priopćenja Ureda gradonačelnika da je Grad Zagreb 4. veljače 2008. utvrdio da Zelena akcija navodno neovlašteno koristi skladišni prostor pored uredskih prostora u Frankopanskoj 1.

Netočni su navodi iz priopćenja Ureda gradonačelnika da je Grad Zagreb 4. veljače 2008. utvrdio da Zelena akcija navodno neovlašteno koristi skladišni prostor pored uredskih prostora u Frankopanskoj 1. U privitku možete naći dopis Gradskog ureda za imovinu od 20. veljače 2009. u kojem se prvi put obavještava Zelenu akciju kako je 4. veljače 2009. utvrđeno navodno neovlašteno korištenje spomenutog skladišnog prostora. Ukoliko je doista Grad Zagreb već 4. veljače 2008. utvrdio da se navodno neovlašteno koristi skladišni prostor pitamo se zašto je Grad o tome šutio punih godinu dana te zašto je sa Zelenom akcijom onda 20. listopada 2008. sklopio novi Ugovor o privremenom korištenju prostora u Frankopanskoj koji je i danas važeći?

Kada smo prije 9 godina prvi put sklopili Ugovor o privremenom korištenju prostorija u Frankopanskoj 1, prilikom primopredaje su nam predani i ključevi nusprostorija u što spada skladišni prostor te sanitarni čvor. Zelena akcija je taj skladišni prostor transparentno koristila za razna javna događanja poput izložbi za Dan planeta Zemlje i radionica samoizgradnje solarnih kolektora koje je posjetio i pročelnik Ureda gradonačelnika.

Dana 12. ožujka 2009. dopisom smo odgovorili Gradskom uredu za imovinu i objasnili na kojim pravnim osnovama (nusprostorija prema članku 4. Ugovora) koristimo skladišni prostor no nismo nikad dobili odgovor. Slijedeća reakcija Grada Zagreba dogodila se 8 mjeseci kasnije kada smo bez ikakvog prethodnog rješenja dobili 22 uplatnice kojima nam se retroaktivno pokušava naplatiti derutni skladišni prostor i to po cijeni koja je po kvadratnom metru šest puta veća od cijene koju sada plaćamo za uredske prostorije na istoj lokaciji.  

Što se tiče navoda iz priopćenja Ureda gradonačelnika vezanih uz Zeleni telefon, nesporno je da su projekti Zelene akcije zbog svoje kvalitete odabrani za financiranje na raznim javnim natječajima Grada Zagreba. Zeleni telefon s druge strane nije jednokratni projekt, već kontinuirani servis za građane i zagrebačka komunalna poduzeća koji uživa kontinuiranu financijsku podršku Grada Zagreba punih 16 godina o čemu posljednjih godina odluku donosi Gradsko poglavarstvo u iznosu od 330 000 kn godišnje. Pošto nam je usmeno u Gradskom uredu za graditeljstvo više puta potvrđeno da su sredstva za rad Zelenog telefona predviđena u proračunu za 2010. godinu, pitamo se da li ih Grad Zagreb uskoro namjerava isplatiti?

Kontakt:
Tomislav Tomašević, mob. 098 719253


Autor: Eugen Vuković

10.03.10. 01:00