FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

OBJAVA ZA MEDIJE: „Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima" („Local Partnership for Transparent Management of Natural Resources") Priopćenje

Projekt financira EU u sklopu IPA – komponenta: "Pomoć u tranziciji i jačanje institucija" za 2012. godinu i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Program: “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima".
Projekt

Nositelj projekta: Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode
Partner: Udruga Žmergo, Zelena akcija/FoE Hrvatska
Trajanje:  24 mjeseca
VRIJEDNOST PROJEKTA: 187.952,43 eura
SREDSTVA EUROPSKE UNIJE: 178.554,81 eura

Poštovani, dana 9. studenog 2015. počela je provedba projekta "Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima". Nositelj projekta je Eko Pan, a partneri su Žmergo i Zelena akcija/FoE Hrvatska.
Suradnici na projektu su: Grad Karlovac, Karlovačka županija, Grad Kastav, Općina Lovran, Općina Matulji, Grad Opatija, Grad Samobor, Pravni fakultet u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

Ciljevi projekta:
Čvrsta i dugotrajna partnerstva osnovni su preduvjet osiguranja učinkovite i sustavne zaštite okoliša i prirode. Cilj ovog projekta je poboljšanje transparentnosti procesa donošenja odluka u pitanjima zaštite okoliša kako bi se spriječila korupcija u Hrvatskoj, a posebno u ciljanim županijama (Karlovačka i Primorsko-goranska). Iskustva drugih zemalja pokazuju da se razina korupcije u postupcima zaštite okoliša smanjuje proporcionalno s jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva za sudjelovanje u procesu donošenja odluka.

Specifični ciljevi:
1. Povećanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u procesima donošenja odluka u pitanjima zaštite okoliša i u borbi protiv korupcije u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Bez povećanja i izgradnje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za aktivno sudjelovanje u procesu donošenja odluka, oblikovanju i praćenju zaštite okoliša i prirode, njihov utjecaj na održivi razvoj i politike zaštite okoliša je nemoguć.
Aktivnosti: edukacija o transparentnosti i otvorenom upravljanju za borbu protiv korupcije,aktivnosti oko sveobuhvatnog odlučivanja u postupcima zaštite okoliša i transparentnog upravljanja prirodnim resursima te aktivnosti podizanja svijesti javnosti o načinima aktivnog uključivanja u procese odlučivanja.

2. Poboljšanje partnerstva i suradnje s regionalnim / lokalnim tijelima i organizacijama civilnog društva kao preduvjeta za otvoreno i transparentno upravljanje prirodnim resursima u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Bez uključivanja i dijaloga svih dionika nemoguće je osigurati transparentno upravljanje prirodnim resursima.
Aktivnosti: zajedničko sudjelovanje lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u gotovo svim aktivnostima, uključivanje građana u javnim raspravama i praktičnim rješenjima za probleme zaštite okoliša i prirode, povećano razumijevanje lokalnih vlasti o važnosti uključivanja svih društvenih skupina / dionika u procesu donošenja odluka kako bi se postavili uvjeti za otvoreno i transparentno upravljanje prirodnim resursima na lokalnoj razini.

GRAĐANI SE U PROJEKT MOGU UKLJUČITI:
- ispunjavanjem upitnika
- čitanjem i komentiranjem edukativnog materijala projekta
- uključivanjem u radionice
- sudjelovanjem u javnim raspravama

Tijek provedbe projekta moći ćete pratiti na web i Facebook stranicama nositelja i partnera.
O provedbi najvažnijih aktivnosti mediji će biti pravovremeno obaviješteni.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na [email protected], ili na telefone: 047 614-063, 095 9083 578.

Kontakt osoba: Ivana Francišković Olrom, voditeljica projekta.

HVALA!


08.01.16. 18:48