FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Novi Upravni odbor i Vijeće Zelene akcije - Održana redovna Godišnja skupština Zelene akcije

Dana 28.3. 2007. je u dvorani Zelene akcije u Zagrebu održana redovna Godišnja skupština Zelene akcije. Skupština je započela minutom šutnje u počast preminulom članu Vijeća Zelene akcije, akademiku Ivanu Supeku

Novi Upravni odbor i Vijeće Zelene akcije
Održana redovna Godišnja skupština Zelene akcije

Na ovoj izbornoj Skupštini je izabran novi predsjednik Zelene akcije i novi Upravni odbor Zelene akcije. Za predsjednika je izabran Tomislav Tomašević nakon 10-godišnjeg angažmana u Zelenoj akciji i 3 mandata u Upravnom odboru Zelene akcije. Tomislav je u Zelenoj akciji vodio Program međunarodne suradnje te je dosada pored angažmana u ZA bio i savjetnik UNEP-a, predsjednik Mreže mladih Hrvatske i jedan od pokretača inicijative Pravo na grad.
Novi Upravni odbor Zelene akcije čine i Toni Vidan, Jagoda Munić, Vera Petrinjak Šimek, Gordana Klarić, Luka Tomac i Irma Popović.
Jagoda Munić se nakon 3 uspješna mandata predsjednice od 2001. do 2007. nije ponovno kandidirala za predsjednicu Zelene akcije te su joj članovi i članice Zelene akcije zahvalili na požrtvovnom radu i čestitali na svim uspjesima koje je ostvarila.
Na Skupštini je izabrano i novo Vijeće ZA kao savjetodavno tijelo Upravnom odboru i to u sastavu Sanja Bojko, Rayka Hauser, Krešo Ivaniš, Suzana Jašić, Valerija Pepeonik, Vera Petrinjak – Šimek, Božidar Stilinović, Dražen Šimleša, Josip Šintić, Mladen Škreblin, Ognjen Škunca, Dijana Vuletić, Tihana Belužić, Krešimir Žganec.
Za počasne članove Vijeća ZA potvrđeni su Dubravka Bačun, Vladimir Lay, Toni Vidan, Nikola Visković i Jagoda Munić.
Skupština Zelene akcije je usvojila i Izvještaj o radu Upravnog odbora ZA 2005. – 2007., Financijski izvještaj za 2006. te donijela odluku o prvom povišenju godišnje članarine u povijesti Zelene akcije sa 40 na 120 kuna. Za učenike, studente, umirovljenike i nezaposlene ostaje članarina u 50 % punog iznosa tj. sada ona iznosi 60 kn. Važno je napomenuti da i dalje ostaje mogućost da ukoliko neki član/-ica Zelene akcije ne može platiti članarinu, nakon pismene izjave Upravnom odboru bude oslobođen plaćanja iste.
Članovi su pozvani da se pridruže proslavi za Dan planeta Zemlje 21. i 22. travnja koja se ove godine bavi temom urbanog razvoja Grada Zagreba.


Autor: Zelena akcija

05.04.07. 21:00