FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Grad Zagreb je izdao koncesiju za rudarske radove Golf & Country Clubu suprotno važećim propisima!

Grad Zagreb je izdao koncesiju za rudarske radove Golf & Country Clubu suprotno važećim propisima!

Zelena akcija pozdravlja mjere građevinske inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva poduzete protiv Golf & Country cluba zbog sagrađenih objekata mimo izdatih građevinskih dozvola, te se nadamo da će se provesti sve zakonom propisane sankcije za sve ilegalne aktivnosti vezane uz ovaj golf teren.

Naime, još 31.10.2003. aktivistice Zelenog telefona Zelene akcije uputile su prijavu rudarskoj inspekciji pri Državnom inspektoratu RH, jer se pod krinkom uređenja golf terena eksploatirao šljunak u velikim količinama. Zelena akcija je zatražila inspekcijski nadzor jer je postojala dozvola za uređenje golf terena ali ne i dozvola za iskop šljunka. Naime, eksploatacija šljunka je člankom 97. tada važeće Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana bila zabranjena zbog očuvanja i poboljšanja kvalitete podzemnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/2003), kao što je zabranjena i sada člankom 98 Odluke o donošenju GUP-a (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/2007.).

Državni inspektorat je uputio odgovor Zelenoj akciji 12.11.2003. s obrazloženjem da su od Golf & Country Cluba Zagreb d.o.o. zaprimili prijavu o početku ostvarivanja rudarske koncesije temeljem rješenja Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba od 20.06.2003 (klasa UP/I-310-17/03-01/8; ur.broj: 251-04-02-03-3).

Ovaj odgovor ukazuje na činjenicu da je Gradski ured za gospodarstvo Grada Zagreba, izdao rješenje suprotno važećem GUP-u te je dozvola za ekspolataciju šljunka bila nelegalna.

Zanimljiva je i tvrdnja Golf & Country Cluba da se nikada nisu bavili iskopom i odvozom šljunka (Novi list, 14.02.2008.), jer ukoliko su bili nosioci koncesije, a temeljem odgovora Državnog inspektorata jesu, onda istu nisu smjeli prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu temeljem Zakona o rudarstvu, članak 10 (NN 25/1995 i NN 190/2003), bez odobrenja Grada Zagreba.

Ovi dokazi ukazuju na niz ilegalih radnji koje su dovele do otuđivanja rudnog blaga  tj. šljunka, te mogućeg zagađenja podzemnih voda savskog bezena uzvodno od vodocrpilišta Mala Mlaka.

Stoga Zelena akcija zahtjeva:

  • Da se istraže sve nelegalne radnje te počinjitelji kazne kako je zakonima propisano
  • Da se ispita odgovornost Gradskog ureda za gospodarstvo Grada Zagreba
  • Da se pomno ispita moguće zagađenje nadzemnih voda, tla i podzemih voda, nastalih iskapanjem šljunka i mogućim zatrpavanjem toksičnog otpada u iskopne jame.

Kontakt: mr.sc. Jagoda Munić, Zelena akcija, 098 1795 690

U prilogu:

  • prijava Zelene akcije
  • odgovor Državnog inspektorata

Autor: Zelena akcija

14.02.08. 20:00