FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Gospodarenje otpadom - strategija ili ... ?

Utorak, 04.10.2005. Zagreb Upitan je i sadržaj i proces donošenja Strategije gospodarenja otpadom koja je izrađivana bez šire stručne javosti i javne rasprave te je dostupna za komentare tek prilikom upućivanja u Sabor.

Nacrt najnovije strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske navodi da je vizija gospodarenja otpadom RH takozvani “bezdeponijski koncept” kojem se teži kao idealu, što je nerealno i opasno jer se postavlja pitanje da li su spalionice komunalnog otpada alternativa deponijama.
Umjesto da strateški ciljevi jasno odražavaju hijerarhiju gospodarenja otpadom po prioritetima: izbjegavanje, vrednovanje i odlaganje, planovi za izgradnju elektrana na otpad su mnogo jasnije specificirani od mjera i metoda za postizanje većeg kompostiranja, recikliranja i mehaničko-biološke obrade otpada

Iako se ističe važnost izbjegavanja otpada, nigdje se ne navode jasni ciljevi i rokovi koji se žele postići za smanjenje nastajanja otpada.
Kad je opasni otpad u pitanju zapanjuje nas činjenica da se kao konačno rješenje za zbrinjavanje navode cementare i spalionice, a da pri tom cementare u Hrvatskoj ne ispunjavaju sigurnosne i ekološke EU standarde, dok za konačno zbrinjavanje ostataka spaljivanja kao što su pepeo i filteri (koji također predstavljaju opasni otpad) još uvijek ne postoji rješenje.

04/10/05


Autor: Zelena akcija

04.10.05. 03:00