FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zeleni forum protiv prijedloga zakona o golf igralištima

Zeleni forum poziva saborske zastupnike da odbace Prijedlog zakona o golf igralištima, koji omogućuje jeftinu rasprodaju i apartmanizaciju poljoprivrednog i šumskog zemljišta!
Odbacite prijedlog zakona o golf igralištima!

Na 56. sjednici Vlade RH održanoj 27.11.2008. godine usvojen je Prijedlog zakona o golf igralištima, kojim se željelo omogućiti investitorima jednostavnu i jeftinu kupovinu zemljišta potrebnog za izgradnju golf igrališta i pripadajućih smještajnih kapaciteta. Tako Prijedlogom zakona određuje i minimum površine za golf igralište od 85 ha, a građevine mogu zauzimati čak 25% ukupne površine, čime se ostvaruje mogućnost gradnje luksuznih smještajnih objekata ili vila kao što je već učinjeno mimo zakona u slučaju Golf & Country cluba u Zagrebu.

Zaključkom Vlade RH o prihvaćanju Programa razvitka golfa kao elementa razvojne politike hrvatskog turizma iz 1999. godine, golf je proglašen posebnim interesom za Republiku Hrvatsku,  Time je omogućen je postupak izvlaštenja zemljišta propisan Zakonom o izvlaštenju.  Prijedlogom zakona o golfu omogućeno je da korisnik izvlaštenja može stupiti u posjed nekretnina i prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.

Budući je golf proglasila djelatnošću od posebnog državnog interesa, Vlada RH je omogućila izgradnju golf terena i apartmanizaciju na najvrjednijim poljoprivrednim i šumskim zemljištima, omogućavajući izdvajanje iz šumsko gospodarske osnove i izvlaštenje. Time se otvara put dodatnom smanjenju poljoprivrednih površina i šuma, što je protivno načelima održivog razvoja, a u svrhu ostvarivanja extra profita investitorima koji mogu kupiti jeftino zemljište umjesto skupog građevinskog. Napominjemo da se paralelno s ovim zakonom u Saboru donosi i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji omogućava prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za golf igrališta bez naknade.

Zakon o golf igralištima predlaže da Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju na zahtjev investitora (vlasnika većinskog dijela zemljišta za golf teren), po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja do 30%  površine zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevinske čestice (Članak 11). Povrh toga investitor može izvlastiti i do 20% ukupne površine golf terena (Članak 9).

To znači da investitor koji želi izgraditi golf teren mora imati samo 50% ukupne površine u svom vlasništvu, dok preostalih 50% može dobiti po povoljnoj cijeni mimo javnog natječaja i postupkom izvlaštenja. 
Prijedlogom zakona omogućeno je 25% površine zemljišta izgraditi turističkim građevinama za smještaj, a omogućena je i njihova prodaja. Drugim riječima, radi se o klasičnoj izgradnji i prodaji apartmana za tržište. Tako je golf samo izgovor za apartmanizaciju šuma i pašnjaka na kojima nikad bez golfa ne bi bila moguća gradnja. Ako se golf teren pokaže propalom investicijom, apartmani na nekad poljoprivrednom i šumskom zemljištu će ostati,  zajedno sa svom potrebnom infrastrukturom - vodom, strujom, kanalizacijom, cestama, koja će s vremenom sigurno dovesti do daljnje izgradnje. U posljednjem članku prijedloga Zakona stoji i da će Vlada RH planiranjem i izgradnjom infrastrukture podržavati razvoj izgradnje golf igrališta. Time se dodatno povećava profit privatnim investitorima, a na uštrb poreznih obaveznika RH.
Osim što doprinosi privatizaciji i devastaciji poljoprivrednog i šumskog zemljišta, ovaj Prijedlog zakona je protivan i interesima postojećih hotelijera. Ministarstvo turizma se služi drskom demagogijom - da je golf nužnost za produljenje sezone. No smisao produljenja sezone je popunjavanje postojećih brojnih smještajnih kapaciteta koji su prazni veći dio godine. Gradnja novim smještajnih kapaciteta na golf terenima time dodatno ugrožava profitablinosti postojećih smještajnih kapaciteta.

U izradi Prijedloga zakona o golfu glavnu riječ imao je, prema pisanju medija, odvjetnički ured iz Pule. Jedan od odvjetnika tog ureda, koji zastupa nekoliko investitora u golf projektima u Istri, potvrdio je da su "imali određeni utjecaj, odnosno da su bili savjetnici radne grupe u Ministarstvu koja je pripremala prijedlog zakona." Ovo je očiti sukob interesa i primjer utjecaja lobija koji zastupa interes investitora, a ne interes cjelokupne zajednice.

Zeleni forum traži da Sabor RH odbaci Zakon o golf igralištima jer  omogućava devastaciju šumskog i poljoprivrednog zemljišta! Nedopustivo je i protivno Ustavu RH, pod izlikom razvoja elitnog turizma legalizirati uništavanje neprocjenjivih prirodnih bogatstava!

Za više informacija:

Dušica Radojčić, Zelena Istra, Gajeva 3, 52100 Pula, [email protected], www.zelena-istra.hr, tel. 052 / 506 065, mobitel 098 1818640
Jagoda Munić (098 1795690) i Željka Leljak Gracin (095 806 5426), Zelena akcija/FoE Croatia, Frankopanska 1, pp. 952, HR-10000 Zagreb


Autor: Eugen Vuković

09.12.08. 21:00