FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Poziv na seminar "Kampanje javnog zagovaranja" (Šolta, 20-26. srpnja)

Friends of the Earth International (FOEI) i Zelena akcija / FOE Croatia vas pozivaju na seminar: “Kampanje javnog zagovaranja u Jugoistočnoj Europi” koji će se održati na otoku Šolta od 20. tog do 26. srpnja 2009.

Seminar je dio FOEI projekta: "Jačanje kapaciteta i umrežavanje okolišnih udruga i mladih u Jugoistočnoj Europi prema FOEI modelu i iskustvu". Projekt će trajati tri godine i financira ga program MATRA Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske. Ovim projektom FOEI u suradnji sa svojom članicom iz Hrvarske Zelenom akcijom želi prenijeti svoje iskustvo udrugama u Jugoističnoj Europi, kako bi one mogle provoditi kvalitetne nacionalne kampanje javnog zagovaranja koje su relevantne za pojedinu zemlju i koje uključuju građane.

Tijekom ljeta 2009-2011 ljetne seminare za udruge iz regije na otoku Šolta, koji će biti povezani u jedan cjeloviti program.

Seminar u 2009. Toj će biti usmjeren na osnovne elemenete kampanja, kako se koordiniraju iste, te planiranju kampanja i projektnih prijedloga za nacionalne kampanje. Nakon ovog seminara, bit će raspisan natječaj za kampanje udruge koje sudlejuju u projektu, tj. na seminarima. Financirat će se od 3 do 6 nacionalnih kampanja u barem tri različite zemlje, a donacije će biti od 6 000 do 20 000 euro-a. Pojektni tim će nadgledati provedbu kampanja, tijekom cijele godine, a naročito na ljetnim seminarima 2010 i 2011. godine.

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU DO 25.06.2009. Prednost za sudjelovanje imaju udruge koje su prethodno potpisale pismo namjere/potpore te one koje su u svojem dosadašnjem radu vodile kampanje javnog zagovaranja na području zaštite okoliša.


Autor: Eugen Vuković

01.06.09. 22:00