FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Ne damo našu imovinu i komunalne usluge Priopćenje

Danas su Zelena akcija, Pravo na grad, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju te sindikati koji djeluju u Zagrebačkom holdingu organizirali prosvjednu akciju ispred Gradske skupštine, prosvjedujući protiv odvajanja podružnica Zagrebačkog holdinga. Naglasili su da odvajanje podružnica bez imovine jasno pokazuje namjeru gradonačelnika Bandića i uprave Holdinga – privatizaciju ili davanje u koncesiju komunalnih usluga i javne imovine.
Img_0715

Također je rečeno kako će se ovakvom odlukom smanjiti mogućnost javne kontrole nad pružanjem usluga, budući da privatna poduzeća nemaju odgovornost prema građanima već samo prema svojim vlasnicima. Privatizacija komunalnih usluga znači da će se one pružati s isključivim ciljem ostvarivanja profita, a ne s ciljem unapređenja kvalitete života. Kako pokazuju primjeri iz europskih gradova, privatizacija učestalo dovodi do smanjenja kvalitete i povećanja cijene komunalnih usluga, kao i do pada investicija u komunalnu infrastrukturu. Konačno, prelazak komunalnih usluga u privatne ruke ugrozit će prava radnika zbog potrebe vlasnika da smanje troškove.

Na prosvjednoj akciji se okupilo preko 300 aktivista Zelene akcije, Prava na grad i Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju te radnika članova sindikata koji djeluju u Zagrebačkom holdingu.


24.10.13. 16:10