FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Mišljenje Zelene akcije o županijskim savjetima za zaštitu okoliša

Radi bolje javne politike zaštite okoliša na županijskoj razini, predlažemo svim županijama i Gradu Zagrebu da osnuju županijske savjete za zaštitu okoliša.
Shema

Smatramo da bi upravo udruge građana za zaštitu okoliša trebale inicirati proces u kojem bi se na javni i transparentni način osnovalo takvo jedno savjetodavno tijelo koje bi zapravo koordiniralo javnu politiku zaštite okoliša na županijskoj razini.
Županijski savjet za zaštitu okoliša je međuresorno i međusektorsko savjetodavno tijelo županijskoj vlasti za kreiranje, praćenje provedbe i vrednovanje javne politike zaštite okoliša na županijskoj razini. Savjet čine predstavnici županijskih ureda koji se bave izravno ili neizravno pitanjima zaštite okoliša, znanstvenici s područja zaštite okoliša te udruge građana za zaštitu okoliša.

Od županijskih ureda ključnu ulogu za vođenje Savjeta ima županijski ured za zaštitu okoliša, a svakako bi i vodeću ulogu trebao imati i ured župana. Najbolje rješenje kako bi se osigurala stvarna politička volja za provedbu politike zaštite okoliša bilo bi da sam župan predsjeda Savjetom za zaštitu okoliša. Ukoliko to nije moguće predlažemo da sjednicama Savjeta predsjeda pročelnik županijskog ureda za zaštitu okoliša. Svakako bi članovi Savjeta trebali biti i predstavnici županijskih ureda za gospodarstvo, promet, građenje, financije itd. kako bi se osigurala međuresorna koordinacija i cjelovita provedba politike zaštite okoliša.

Članovi Odbora za zaštitu okoliša u Skupštini su zastupnici u županijskoj skupštini i uloga Odbora je da raspravlja o svim odlukama koje donosi Županijska skupština, a tiču se zaštite okoliša. To je posebice bitno kada se usvaja Strategija zaštite okoliša koja je zapravo politika zaštite okoliša na toj županijskoj razini.

Što se tiče strategije za lobiranje osnivanja županijskih savjeta predlažemo da udruge iniciraju proces tako da na sastanku predstave ideju uredu župana i županijskom uredu za zaštitu okoliša. Na taj način će se s jedne strane osigurati politička volja nužna za osnivanje i funkcioniranje Savjeta, a s druge strane vođenje samih sjednica savjeta te koordinacija svih subjekata u institucionalnom okviru.

Za sve dodatne informacije molim vas da me kontaktirate na:
Tomislav Tomašević, [email protected], 098 719253
 


Autor: Eugen Vuković

14.10.08. 22:00