FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

EU prepoznaje ulogu udruga u zaštiti okoliša

Povjerenik Europske komisije za okoliš, Stavros Dimas, potvrdio veliku ulogu udruga u zaštiti okoliša Europe!
Uz podršku
Eu_104x70

U Briselu se od 5. do 10. srpnja održao susret nevladinih udruga za zaštitu okoliša iz zemalja Istočne i Jugoistočne Europe s predstavnicima Europske komisije, kao i sa samim povjerenikom Europske komisije za okoliš, g. Stavrosom Dimasom.

Sastanak već tri godine uzastopce organizira međunarodna organizacija European Environmental Bureau (EEB) sa sjedištem u Briselu. Sastanku je prisustvovalo 13 predstavnika udruga iz Turske, Bugarske, Rumunjske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije i Hrvatske; a raspravljalo se o napretku zemalja u pristupanju Europskoj uniji s obzirom na zaštitu okoliša te novim i aktualnim politikama EU (klimatske promjene, energetika, zrak, kemikalije, održiva proizvodnja i potrošnja, te novi mehanizmi financiranja zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za EU).

Uz to su se održali bilateralni sastanci sudionika s glavnim pregovaračima iz "DG Okoliš" i "DG Proširenje", gdje se direktno raspravljalo o pojedinim problemima, projektima u našim zemljama, kao i mogućim rješenjima. Zelena akcija je skrenula pažnju na slučajeve rijeke Dobre i Like na kojima se planiraju ili već grade hidroelektrane. Naime, takvi projekti će nepovratno devastirati prirodu - rijeke Lika i Dobra su potencijalna Natura 2000 područja (mreža područja zaštićene prirode u EU), a projekti se temelje na Studijama utjecaja na okoliš iz doba Jugoslavije. Spomenut je i problem pritiska na suce u okolišnim slučajevima, neprovođenja zakona te slabe i nedostatne inspekcijske službe. Predstavnici EK su bili jako dobro upoznati sa slučajevima odlagališta Kaštijun, spalionice otpada u Zagrebu te iskapanja sedimenta iz rijeke Drave jer su udruge već prije obavijestile komisiju o tim slučajevima, a na Dravu tim povodom uskoro stižu neovisni stručnjaci.

Na sastanku s povjerenikom g. Stavrosom Dimasom udruge su iznijele svoje mišljenje u suradnji s vladama na zaštiti okoliša, kao i ključne probleme s kojima se susreću. G. Dimas je naglasio i potvrdio važnu ulogu udruga u stvaranju europskih politika i zakona te kako će nastojati još ojačati ulogu udruga kroz razne mehanizme potpora. U isto vrijeme će poticati vlade članica, kandidata i potencijalnih kandidata EU da grade dijalog, demokratičnost i suradnju s udrugama kako bi se okoliš EU uspješno očuvao sa svim svojim karakteristikama. Gospodin Dimas se na sastanak osvrnuo i na svom blogu http://blogs.ec.europa.eu/dimas/working-with-ngos/

Za više informacija: Irma Popović, Zelena akcija, 01/4818 480, 099/3149 625


Autor: Eugen Vuković

15.07.08. 22:00