FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Predsjednica Savjeta za razvoj civilnog društva ponovo dolazi iz Zelene akcije! Priopćenje

Na prvoj sjednici 5. saziva Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RH, održanoj u petak, 5. srpnja 2013. godine, Željka Leljak Gracin iz Zelene akcije izabrana je za novu predsjednicu. Gđu. Leljak Gracin zajednički su predložile organizacije civilnog društva koje djeluju u područjima kulture, mladih, demokratizacije i razvoja obrazovanja te zaštite i promicanja ljudskih prava, a članovi Savjeta jednoglasno su podržali prijedlog. Za zamjenika predsjednice izabran je Milan Živković iz Ministarstva kulture.
Zeljka

Savjet za razvoj civilnoga društva savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje. Savjet ima 27 članova, i to: 12 predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 12 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca. Savjet ima predsjednika kojeg biraju članovi Savjeta - predstavnici udruga i drugih  nevladinih, neprofitnih pravnih osoba i predstavnici stručnjaka iz civilnoga društva, iz svojih redova. Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na 3 godine i mogu biti ponovno imenovani.

Željka Leljak Gracin, diplomirana pravnica, članica je Zelene akcije od 2006. godine, gdje od 2010. Godine obnaša dužnost potpredsjednice. Također, u Zelenoj akciji voditeljica je Programa prava okoliša Zelene akcije koji je i osnovala 2007. godine. Od 2006. godine do danas, tijekom volonterskog i profesionalnog rada u Zelenoj akciji, sudjelovala je u postupku donošenja niza propisa poput Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o vodama, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, itd. te time svakako doprinijela kvaliteti tih propisa. Do sada je aktivno sudjelovala i u provedbi nekoliko uspješnih kampanja za zaštitu okoliša, kao što su primjerice kampanja za ukidanje Zakona o igralištima za golf, te kampanja za zaštitu pješačke zone u Varšavskoj ulici, a vodila je ili sudjelovala u pripremi i provedbi mnogih projekata financiranih od strane Europske unije.

Izborom Željke Leljak Gracin za predsjednicu, članovi Savjeta potvrdili su vrijednost njenog dosadašnjeg angažmana u istom, budući da je ona predstavljala Zeleni forum, mrežu 45 organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša, i u prošlom sazivu Savjeta. Dodatno, članovi Savjeta time su odali i svojevrsno priznanje Zelenoj akciji, budući da je ovo već drugi put da Savjetom predsjedava član Zelene akcije. Naime, Toni Vidan, voditelj Energetskog programa Zelene akcije, bio je predsjednik Savjeta u njegovu 3. sazivu. Članovi Savjeta su na prvoj sjednici 5. saziva ujedno i zahvalili bivšoj predsjednici Slađani Novota na uspješnom vođenju Savjeta u protekle 3 godine.


09.07.13. 16:16