FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Provedba Arhuske konvencije u Europi

Zelena akcija u suradnji sa European Environmental Bureau poziva sve zainteresirane građane na predavanje “Provedba Arhuške konvencije u Europi” koje će se održati 26.02.2008. godine u utorak u dvorani Zelene akcije, Frankopanska 1, s početkom u 18:00 h.
Uz podršku
Eu_104x70

Predavanje će održati europski stručnjak za ovu temu – Thomas Alge iz Austrije. Predavanje će se održati na hrvatskom jeziku.

Osim predavanja u utorak, Zelena akcija poziva predstavnike institucija, udruga i poduzeća te ostalu zainteresiranu javnost na okrugli stol na istu temu koji će se održati u srijedu 27.02.2008. godine u 10:00 h isto tako u dvorani Zelene akcije. Na okruglom stolu će govoriti Ariana Vela (Gong), Željka Leljak (Zelena akcija), Lana Ofak (Pravni fakultet u Zagrebu) predstavnik Ministarstva  zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i gospodin Thomas Alge.

Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša potpisana je 25. lipnja 1998. godine u danskom gradu Aarhusu na 4. konferenciji ministara, a  tada ju je potpisala i Republika Hrvatska. Konvencija je stupila na snagu 30. listopada 2001. godine odnosno devedesetoga dana od datuma polaganja 16. isprave o potvrdi. Aarhušku konvenciju do sada je potvrdilo 39 država, a i sama EU ju je potvrdila 2005. godine.

U Hrvatskoj je Arhuška konvencija ratificirana 7.12.2006. godine kad je Hrvatski Sabor izglasao Zakon o potvrđivanju Arhuške konvencije koju je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a isto je Ministarstvo odgovorno i za njegovu primjenu. Ratifikacijom Aarhuske konvencije Hrvatska omogućuje svojim građanima slobodan pristup informacijama o okolišu, zajamčeno je sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša te olakšan pristup pravosuđu.
Predavanje i okrugli stol organizirani su u sklopu projekta «Implementing Arhus Convention and Increasing NGOs capacity in monitoring and implementation of accession process and reaching EU environmental policies and standards” financiranog od Europske komisije u sklopu CARDS 2004.

Kontakt: Daniela Jovanova, [email protected] , 099 4813 096


Autor: Zelena akcija

25.02.08. 20:00