FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Uvjeti korištenja sučelja za dobavljače i baze podataka

Uvjeti korištenja sučelja za dobavljače i baze podataka

Ovi uvjeti korištenja odnose se na sučelje za dobavljače i bazu podataka koju pruža njemačka Savezna agencija za okoliš (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Germany), u daljnjem tekstu „pružatelj”, „mi” ili „naš”. Sučelje za dobavljače, zajedno s bazom podataka i pripadajućom poslovnom logikom u daljnjem tekstu nazivamo „usluge”. One su razvijene u sklopu Life AskREACH projekta (LIFE 16/GIE/DE/000738).

Samo komercijalni dobavljači potrošačkih proizvoda iz EU, zemalja kandidata za članstvo u EU, zemalja „potencijalnih kandidata za članstva u EU”, zemalja koje su dio EEA i EFTA-e, a na koje se u daljnjem tekstu koriste nazivi „dobavljač proizvoda”, „korisnik baze podataka”, „vi” ili „vaš” mogu koristiti usluge i dostavljati informacije o posebno zabrinjavajućim tvarima (PZT) u svojim proizvodima. Pored toga, moguća je da se registrira konzultant koji zastupa takve kompanije.

Ova usluga je besplatna.

Ovi uvjeti korištenja predstavljaju obvezujući dogovor. Morate pročitati i složiti se s ovim uvjetima prije nego pristupite usluzi i počnete je koristiti. Uvjeti korištenja se sastoje od odredbi koje su navedene niže, kao i odredbi iz Izjave o ograničenju odgovornosti i zaštiti podataka. Ukoliko se bilo koja od ovih odredbi promijeni, bit ćete obaviješteni. Ukoliko želite nastaviti koristiti usluge nakon što se neka od odredbi promijeni, morat ćete na njih pristati. Ako odlučite ne prihvatiti nove odredbe, nećete moći koristiti usluge.

Pružatelj usluge će uložiti sve napore kako bi omogućio nesmetan rad usluga nad kojima ima kontrolu. Pružatelj usluge ima slobodu ograničiti pristup uslugama dijelom ili u cijelosti, privremeno ili trajno, zbog održavanja, ograničenja kapaciteta i drugih događaja koji su izvan kontrole pružatelja usluge.

Ukoliko imate pitanja, komentare ili rezerve u vezi s ovim uvjetima korištenja naših usluga kontaktirajte regionalnog administratora u svojoj zemlji (vidi https://www.askreach.eu/app-database/)

Napominjemo da su pružatelj i regionalni administrator neovisni od dobavljača proizvoda.

1. Glavne funkcije usluge

Možete koristiti naše usluge kako bi pružili informacije o PZT-ima u potrošačkim proizvodima kojih ste dobavljač. Molimo vas konzultirajte „često postavljana pitanja” u korisničkom sučelju vezano uz definiciju PZT-a, pravo potrošača na informaciju o tim tvarima i djelokrug ovog prava.

Ako primite zahtjeve potrošača koji su upućeni putem naše aplikacije možete odgovoriti na tri načina:

 1. Učitati (Uploadati) informacije o PZT-ima u AskREACH bazu podataka
  Ako učitate podatke o PZT-ima u vašim proizvodima u bazu podataka, potrošači će moći direktno pristupiti tim informacijama. Više nećete dobivati upite o PZT-ima za proizvode koje ste unijeli u bazu, dokle god redovito osvježavate podatke u bazi u skladu s najnovijom REACH „listom kandidata” (https://echa.europa.eu/candidate-list-table).
   
 2. Odgovoriti e-mail porukom
  Ako odgovorite na upit o prisutnosti PZT-a u proizvodima putem e-mail poruke, informacije iz vaše poruke bit će odaslane. AskREACH poslužitelj proslijedit će vašu poruku osobi koja je informaciju zatražila i pohranit će je u u šifriranom obliku, isključivo u tehničke svrhe.
   
 3. Direktan odgovor tražitelju informacije zaobilazeći sustav
  Ako želite vaš odgovor poslati tražitelju informacije direktno, obavjestite o tome sustav tako što ćete slijediti (kliknuti) posebnu hipervezu (link). Sustav će potom o tome obavijestiti tražitelje informacije i pozvati ih da svoj upit proslijede direktno na vašu e-mail adresu.

Ako ne odgovorite na upit o PZT-ima u roku od 30 dana, sustav će vam poslati podsjetnik. Ako tražitelj informacije tako zaželi, nakon 45 dana će vam biti uopućen ponovljeni zahtjev.

Kao dio usluge slat ćemo vam e-mail poruke. Upiti potrošača će biti proslijeđeni na e-mail adresu koju vi odredite za tu svrhu. Ta e-mail adresa bit će dostupna u aplikaciji za potrošače i web aplikaciji. Ostale poruke (npr. podsjetnike da osvježite podatke nakon dodavanja novih tvari na tzv. popis kandidata) bit će poslane vama kao kontakt osobi vaše tvrtke.

2. Privola i registracija

U slučaju da odgovorite putem našeg sustava ili učitate (uploadate) podatke u našu bazu podataka, morate dati svoj pristanak na uvjete korištenja i izjavu o zaštiti podataka. Ukoliko želite učitati (uploadati) podatke u bazu morate se registrirati sa imenom vaše tvrtke, adresom i e-mail adresom (na koju ćete primati upite o PZT-ima), te adresom i e-mail adresom kontakt osobe. Naši regionalni administratori će zatim provjeriti te podatke, a vi ćete morati potvrditi vašu e-mail adresu. Neovisno od toga jeste li registrirani u sustavu ili ne, uvijek možete specificirati na koju od e-mail adresa vaše tvrtke treba slati upite potrošača. Kada se registrirate u sustav trebate odabrati korisničko ime i lozinku.

Vi garantirate da ste nam dostavili točne, potpune, i važeće registracijske podatke. Kao vaše jedinstveno ime u sustavu ne možete odabrati ime za koje nemate pravo upotrebe ili ime druge osobe, s namjerom da oponašate tu osobu.

Vi potvrđujete i garantirate da ste punoljetni.

Koristit ćete naše usluge samo u korist vaše tvrtke ili (ako ste konzultant) u korist vaših klijenata, a ne u ime ili u korist bilo koje treće strane i samo na način koji je u skladu sa svim zakonima koji se na vas odnose. Ukoliko vam neki od važećih zakona brani upotrebu naše usluge, ne smijete je koristiti. Ne možemo i nećemo preuzeti odgovornost za eventualno korištenje naših usluga koje bi bilo protivno zakonu.

Vaš korisnički račun i lozinku nećete dijeliti ni sa kim i dužni ste štititi sigurnost vašeg korisničkog računa i lozinke. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti na vašem korisničkom računu.

3. Procedura verifikacije

Nakon što se registrirate kao dobavljač proizvoda, verifikaciju obavlja regionalni administrator u vašoj zemlji. Tvrtke moraju potvrditi svoju želju da sudjeluju e-mailom ili pismom poslanim poštom. Verifikacijske potvrde se čuvaju kako bi se u bilo kom trenutku moglo dokazati koji su koraci poduzeti da se identitet tvrtke ispravno verificira.

Kada dobavljač proizvoda sebi pripisuje određene GCP i/ili GTIN raspone barkodova, oni se provjeravaju uspoređivanjem s podacima iz GS1 GEPIR baze podataka. Ovo se vrši automatski u najvećoj mjeri u kojoj je to moguće. U slučajevima kada nije, time će se pozabaviti regionalni administratori.

Pored toga, regionalni administrator provjerava e-mail adrese koje korisnici aplikacije za potrošače predlažu za uvrštanje na internu listu e-mail adresa. Personalizirane e-mail adrese ne uključuju se na ovu listu koliko god je to moguće.

4. Na što trebate misliti kada učitavate (uploadate) podatke?

Kao identifikator potrošačkih proizvoda najčešće koristimo GTIN barkod. Međutim, i privatni barkodovi mogu biti uključeni. Molimo vas kontaktirajte vašeg regionalnog administratora ukoliko želite uključiti vaše privatne barkodove u sustav.

Kada se registrirate u naš sustav, morate specificirati da li ste vlasnik barkodova, prodavač, oboje ili niti jedno od toga. Kao vlasnik barkodova morate specificirati vaše GCP-ove i/ili raspon barkodova, inače vas sustav neće prihvatiti kao vlasnika barkodova. Ako ste prodavač na veliko ili distributer izaberite „niti jedno od toga”

Dopuštamo potrošačima da učitavaju određene informacije o proizvodima (ime proizvoda, marku, i fotografiju). Ovi podaci koje su unijeli potrošači posebno su označeni (kao podaci prikupljeni od potrošača) i zamjenjuju se čim vlasnik barkoda ili prodavač unese svoje informacije za isti barkod. Nismo odgovorni za bilo kakve greške ili propuste u podacima ili sadržaju prikupljenom od potrošača ili za bilo kakve štete i gubitke koje možete pretrpjeti s tim u vezi.

Informacije o PZT-ima koje učitavate u sustav prikazuju se svim korisnicima aplikacije za potrošače koji traže ovu informaciju putem sustava. Uvijek je lako prepoznatljivo kada je određena informacija potekla od vaše tvrtke i kada je vaša tvrtka odgovorna za njenu točnost. Informacije o PZT-im specifične za pojedine tvrtke može vidjeti administrator aplikacije (Luxembourg, Institute of Science and Technology LIST, rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Luxembourg) i globalni administrator (German Environment Agency UBA, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Roslau).

Može se desiti da informacije o prisutnosti PZT-a u nekom proizvodu učita nekoliko prodavača, prodavača na veliko ili distributera. Zbog toga je moguće da se u bazi nađu i kontradiktorne informacije.

Vaši kontakt podaci, GCP brojevi/rasponi barkodova, i informacije o tome koliko ste ažurni u odgovaranju na upite bit će dostupne regionalnim administratorima kroz AskREACH sustav. Oni mogu odlučiti pristupiti tvrtkama koje ne odgovaraju da utvrde koji je tome razlog. Regionalni administratori (uključujući LIST i UBA-u) mogu objavljivati anonimne statistike iz baze podataka. Druge podatke specifične za tvrtke, mogu vidjeti samo regionalni administratori, u sklopu svoje aktivnosti pružanja podrške, i ako vi to dopustite. Ugovori o zaštiti podataka i povjerljivosti sklopljeni su između UBA-e i LIST-a, UBA-e i regionalnih administratora, te između LIST-a i eksternog pružatelja usluge hostinga.

Svaki put kada se nove tvari dodaju na REACH listu kandidata, o tome ćete dobiti obavijest. Ukoliko ne osvježite informacije o PZT-ima u vašim proizvodima nakon što su nove tvari dodane na listu, odgovarajuća oznaka bit će dodana uz vaše podatke o PZT-ima. Podaci će se i dalje pokazivati korisnicima aplikacije, ali će uz njih stajati spomenuta oznaka. Moguće je da će vam korisnici aplikacije tada slati nove upite, dok ne osvježite svoje podatke.

Vi osiguravate, jamčite i slažete se da nećete unositi ili učitavati sadržaj ili priloge koji krše važeće zakone, uključujući i prava drugih. Sadržaj/prilozi ne smiju biti štetni, lažni, obmanjujući, prijeteći, uznemirujući, klevetnički, opsceni ili iz drugih razloga neprimjereni. Dobavljači proizvoda koji učitavaju fotografije proizvoda u bazu, dobivaju obavijest o tome da fotografije smiju prikazivati samo proizvode o kojima je riječ, a ne osobe, registarske pločice vozila, predmete koji sugeriraju u kojem dućanu je proizvod kupljen, itd. Dobavljač proizvoda daje pružatelju pravo, prostorno i vremenski neograničeno, neopozivo, neekskluzivno, prenosivo na treće strane i bez mogućnosti traženja naknade za autorska prava, da koristi sadržaj kojeg je učitao u sustav. Pružatelj može koristiti taj sadržaj bilo kada. Ovo uključuje, posebno, pravo javnog pristupa putem Europske aplikacije. Ova odredba ne utječe na pravo dobavljača proizvoda da trećim strana ustupa pravo na korištenje sadržaja u skladu s pojedinim modelima licenciranja.

Za sve vaše priloge dajete dozvolu za prijevod, izmjene (u tehničke svrhe), reprodukciju, i druge postupke koji nam omogućuju da pružamo uslugu u bilo kojem slučaju. Ovo je samo dozvola - time se ne utječe na vaše vlasništvo nad prilozima korisnika. Ova dozvola daje se besplatno za bilo koji opipljivi ili neopipljivi medij, u Europi.

Konačno, obznanjujete i slažete se da ćemo možda morati napraviti neke promijene nad vašim korisničkim prilozima kako bi ih prilagodili tehničkim zahtjevima računalnih mreža, uređaja, usluga ili medija, prilikom provođenja tehničkih koraka nužnih da bi uslugu pružili korisnicima (uključujući i vas) i da nam ranije spomenute dozvole daju pravo da postupamo na taj način.

Također, pridržavamo pravo da u bilo kojem trenutku uklonimo sadržaj koji ste priložili, ako netko tvrdi da krši spomenute uvjete, i to u skladu s našom vlastitom diskrecijskom odlukom i bez najave. U tom slučaju, bit ćete obaviješteni.

Kada kreira svoj vlastiti sadržaj, dobavljač proizvoda treba imati u vidu relevantne zakone (kazneni zakon, zakone o tržišnom natjecanju, te zakone o zaštiti djece i mladih) i ne kršiti prava trećih strana (ime, zaštitni znak, autorska prava i prava na zaštitu podataka). U slučaju da sadržaj sadrži hiperveze (linkove) na stranice trećih strana, korisnik jamči da ima pravo na korištenje tih hiperveza i da su internetske stranice na koje se referirao (landing page) u skladu s važećim zakonima i pravima trećih strana.

Pružatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku uskratiti pristup pojedinom sadržaju. Na primjer, ako sumnja da taj sadržaj krši važeće zakone ili prava trećih strana. Dobavljač proizvoda ne može polagati pravo na održavanje pojedinih funkcionalnosti usluga.

Zadržavamo pravo provjere podataka o PZT-ima u proizvodima unesenima u AskREACH bazu podataka. Naši partneri u projektu LIFE AskREACH provode povremene nasumične provjere proizvoda unesenih u bazu. Ti se proizvodi kemijski analiziraju. Ako se utvrdi da su PZT-i u njima prisutni u koncentracijama iznad 0,1% masenog udjela, unatoč tome što je dobavljač u bazi podataka izjavio da to nije slučaj, kontaktirat će ga se i bit će mu dana mogućnost davanja izjave, prije nego što se poduzmu bilo kakve druge radnje. Rezultati analiza bit će objavljeni. Neki projektni partneri zadržavaju pravo objavljivanja imena odgovornih tvrtki u vlastitom izvještaju, zajedno s rezultatima ispitivanja proizvoda koje su kupili. Službeni izvještaj projekta AskREACH neće sadržavati imena tvrtki. U slučaju nepostupanja u skladu s važećom legislativom, projektni partneri mogu o tome obavijestiti regulatorna tijela.

5. Što se dešava ako se proizvod više ne prodaje?

Proizvod koji se više ne prodaje možete označiti kao neaktivan. Unatoč tome, podaci o PZT-ima ostaju u bazi jer potrošači mogu još uvijek tražiti te informacije.

6. Kolizije barkodova

Moguće je pohraniti podatke o prisutnosti PZT-a za različite proizvode koji imaju isti barkod ili različite verzije istog proizvoda s identičnim barkodom.

7. Pitanja jezika

Upite potrošača primate na jeziku potrošača i na engleskom. Također, bit ćete obaviješteni o zemlji porijekla potrošača, kako bi mu u e-mail poruci mogli odgovoriti na pravom jeziku, ako tako želite. Međutim, ukoliko učitavate podatke o svom proizvodu u našu bazu, standardizirani podaci bit će automatski prevedeni. Nestrukturirani podaci poput informacija o sigurnoj upotrebi proizvoda, PDF-ovi, poveznice (linkovi) za sada se ne prevode automatski.

8. Prodavači - vlasnici barkodova

Potrošači će upite o PZT-ima uz pomoć naše aplikacije slati vlasnicima barkodova i prodavačima. Odgovornost davanja odgovora leži na onom kome je upit upućen. Upit upućen vlasniku barkoda, može biti, u kopiji, poslan i prodavaču. U tim slučajevima prodavač također dobiva obavijest ako vlasnik barkoda nije dao odgovor nakon 30 dana (podsjetnik) i ponovo nakon 45 dana. Prodavač može sam odgovoriti na upit.

9. Daljnje obaveze korisnika

Korisnik je dužan suzdržati se od aktivnosti koje bi mogle onemogućiti ili preopteretiti rad portala ili tehničke infrastrukture koja stoji u njegovoj pozadini. Bilo koje kršenje ovog pravila može značiti da će vam pristup uslugama biti onemogućen.

Ukoliko dođe do remećenja dostupnosti usluge ili nekih njenih funkcionalnosti, korisnik će odmah obavijestiti pružatelja ili regionalnog administratora o tim poteškoćama. Isto vrijedi ako korisnik dobije informacije o sadržaju kojeg objavljuje treća strana, a koji očito krši važeće zakone o pravima trećih strana.

10. Tko je odgovoran za sadržaj koji učitavaju/prenose treće strane?

Sve informacije ili sadržaj koji putem naše usluge objavljuju ili prenose dobavljači proizvoda ili korisnici aplikacije isključiva su odgovornost osoba od kojih je takav sadržaj potekao. Ne prihvaćamo odgovornost za točnost informacija koje su unijeli dobavljači proizvoda ili potrošači. Mišljenja koja izražavaju dobavljači proizvoda i korisnici aplikacije ne odražavaju nužno naša stajališta.

Dobavljači proizvoda i korisnici pristupaju svim takvim informacijama na vlastiti rizik i mi ne možemo biti odgovorni za bilo kakve štete ili gubitke koje bi netko mogao pretrpjeti s tim u vezi. Ne možemo kontrolirati i nemamo obavezu poduzimati bilo kakve radnje u vezi s time kako korisnik interpretira i koristi sadržaje ili kako će reagirati nakon što su došli u dodir sa sadržajem. Ovim putem nas oslobođate bilo kakve odgovornosti za vaše prihvaćanje ili neprihvaćanje sadržaja putem naših usluga. Ne možemo garantirati za identitet svih korisnika aplikacije s kojima bi mogli doći u dodir tokom korištenja usluge i nismo odgovorni za to tko je dobio pristup aplikacijama.

11. Gdje mogu dobiti pomoć

Molimo vas konzultirajte upute za korisnike koje možete pronaći na AskREACH web stranicama ili na web stranicama vašeg regionalnog administratora (vidi https://www.askreach.eu/app-database). Uvijek možete provjeriti datoteku u koju se bilježe izmjene podataka na vašem korisničkom računu i na taj način utvrditi koji je pojedinačni autor/urednik mijenjao podatke. Konačno, uvijek možete zatražiti pomoć od vašeg regionalnog administratora (vidi https://www.askreach.eu/app-database).

12. Što se dešava ako više ne želim koristiti sustav?

Ako želite obrisati svoj korisnički račun iz našeg sustava pošaljite e-mail poruku s takvim zahtjevom regionalnom administratoru. Pročitajte našu politiku privatnosti (Izjavu o ograničenju odgovornosti i zaštiti podataka) i dozvole navedene gore da bi saznali kako tretiramo informacije koje nam šaljete jednom kada prestanete koristiti naše usluge. Informacije o vašim proizvodima će ostati u bazi, ali će oni biti označeni kao neaktivni. Također, zadržavamo diskrecijsko pravo da obrišemo (ili obustavimo pristup) zbog bilo kog razloga, uključujući i vaše kršenje ovih pravila. Imamo pravo samostalno odrediti da li ste prekršili bilo koje pravilo iz ovih Uvjeta korištenja.

13. Zakoni o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

Materijali koji se prikazuju, izvode ili čine dostupnima kroz naše usluge, što uključuje, ali nije ograničeno na tekstove, grafičke prikaze, podatke, članke, fotografije, slike, ilustracije, priloge korisnika (na sve spomenuto ćemo se referirati sa „sadržaj”) zaštićeni su copyrightom i/ili zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ovim putem pristajete poštovati sva upozorenja o autorskim pravima, pravila o zaštitnim znakovima i restrikcije za sav sadržaj kojem pristupate. Ovim putem se pristajete suzdržati od upotrebe, kopiranja, reprodukcije, mijenjanja, prevođenja, objavljivanja, emitiranja, distribucije, izvođenja, učitavanja na Internet, prikazivanja, licenciranja, prodaje ili bilo koje druge vrste eksploatacije sadržaja kojeg niste vlasnik, u bilo koju svrhu ukoliko bi to bilo:

 • bez prethodnog odobrenja vlasnika sadržaja
 • na način koji krši bilo koja druga prava (uključujući i prava UBA-e, odnosno regionalnog administratora.

14. Odgovornost

Pružatelj ne daje nikakve garancije na dostupnost, pouzdanost ili funkcionalnost sučelja za dobavljače i baze podataka, kao ni za to da će odgovarati vašim potrebama.

Odgovornost pružatelja usluge je imperativno isključena, osim ako se tiče svjesne namjere; krajnjeg nemara; povreda opasnih po život, tijelo ili zdravlje; pretpostavke jamstva kvalitete; prikrivanja nedostataka poduzetog u svrhu prijevare; ili kada kršenje bitnih ugovornih obveza ili odgovornost imaju temelj u Zakonu o odgovornosti za proizvod. Bitne ugovorne obveze su one o čijem ispunjenju ovisi samo izvršenje ugovora, i na usklađenost s kojima se ugovorne strane mogu regularno osloniti. odgovornost za kršenje bitnih ugovornih obaveza je ograničena na ugovorno tipičnu, predvidljivu štetu, osim u slučaju namjere ili krajnjeg nemara.

Informacije iz baze podataka su učinjene dostupnima na način na koji su producirane ili primljene, bez ikakvog izraženog ili prešutnog jamstva. Pružatelj i regionalni administrator ne mogu jamčiti da ne postoje nedostaci ili greške.

Također, isključena su bilo kakva jamstva u vezi identiteta drugih korisnika baze ili aplikacije s kojima se prilikom njihovog korištenja može doći u dodir, kao i u vezi informacija koje oni šire. Isključena je i mogućnost pravnih akcija za odgovornost ili naknadu s tim u vezi.

Korisnik baze podataka je jedini odgovoran za upotrebu usluga i posebice za podatke i informacije koje su pružene ili razmijenjene, uključujući tu i slučajeve izravne ili neizravne štete trećim stranama. Korisnici baze podataka su posebice jedini odgovorni za interpretaciju i upotrebu dobivenih informacija.

Pored toga, upotreba baze od strane korisnika ne smije zavoditi treće strane na krivi put, posebice s obzirom na sadržaj dobivenih informacija, njihov izvor i vrijeme kada su izmijenjene i dopunjene.

15. Pravo na obeštećenje

Korisnik baze podataka će obeštetiti pružatelja, regionalnog administratora i njihove zaposlenike u slučaju bilo kakvih potraživanja treće strane koje se temelje na navodnom ili stvarnom kršenju prava i/ili kršenju prava trećih strana koje se desilo kao posljedica aktivnosti korisnika, u vezi s korištenjem naših usluga. Pored toga, korisnik baze podataka će nadoknaditi sve troškove koje bi pružatelj mogao imati vezano iz potraživanja trećih strana. Ovo se odnosi i na razumne troškove obrane na sudu.

16. Jurisdikcija

Za ove uvjete korištenja nadležni su njemački zakoni i podložni su ekskluzivnoj jurisdikciji suda pokrajine Dessau-Rosslau (Njemačka). Za sporove između korisnika baze podataka i regionalnih administratora primjenjuju se odgovarajući nacionalni zakoni, a nadležni su sudovi zemalja iz kojih su i regionalni administratori.

17. Klauzula o raskidivosti

Ukoliko je neka od gore navedenih odredbi nevažeća ili prestane važiti, sve druge i dalje ostaju na snazi.


29.03.21. 19:40