FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Jesenski eko-seminar 2010.

Jesenski eko-seminar Zelene akcije održava se svake jeseni već više od 10 godina. Svrha mu je educirati zainteresirane građane o najvažnijim temama zaštite okolisa. Sva predavanja u sklopu eko-seminara su besplatna i svima otvorena. U 2010. godini jesenski eko seminar se sastojao od 10 predavanja koja su se održala u razdoblju od 4 tjedna. Jesenski eko-seminar 2010. realiziran je uz potporu MATRA programa Kraljevine Nizozemske, zaklade Heinrich Boell i Grada Zagreba.

1 / 10

Eko-aktivizam - predavanje Tomislava Tomaševića na Jesenskom eko-seminaru Zelene akcije 2010.