FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Prezentacije

Prezentacije s predavanja, tribina, okruglih stolova i drugih događanja u organizaciji Zelene akcije
24.02.12. 17:01

Prezentacija s predavanja "Zakonodavstvo Europske unije o kontroli pesticida" (Vlado Novaković, 19.1.2012.)

Prezentacjia Vlade Novakovića, Načelnik Odjela sredstava za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, o posljedicama uklađivanja sa zakonodavstvom EU na hrvatsku sustav kontrole pesticida. Predavanje je održano 19. siječnja 2012. u Zelenoj akciji, u sklopu projekta "Utjecaj hrvatskog pridruživanja EU na zdravlje i okoliš", kojeg financira Europska unija kroz program IPA INFO 2009. Za sadržaj prezentacije odgovoran je isključivo predavač ii ne predstavlja nužno stav Europske unije.
2.44 Mb Preuzmi
06.02.12. 16:08

Prezentacija Domagoja Šimića s okruglog stola "Što pristupanje EU znači za hrvatsku politiku prema GMO-ima?" (17.1.2012.)

Prezentacija Domagoja Šimića, predsjenika Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš pri Ministarstvu zdravstva, o specifičnostima hrvatskog zakonodavstva o GMO-ima. Prezentacija je korištena na okruglom stolu "Što pristupanje EU znači za hrvatsku politiku prema GMO-ima?" koji je održan 17.2.2012. u Zelenoj akciji. Spomenuti okrugli stol održan je u sklopu projekta "Utjecaj hrvatskog pridruživanja EU na zdravlje i okoliš", kojeg financira Europska unija kroz program IPA INFO 2009. Za sadržaj prezentacije odgovorna je isključivo izlgač i ne predstavlja nužno stav Europske unije.
221.18 kb Preuzmi
06.02.12. 14:52

Prezentacija s predavanja "Zakonodavstvo EU o genetski modificiranim organizmima – sadašnjost i perspektive za budućnost" (Mute Schimpf, 16.1.2012.)

Prezentacija s predavanja "Zakonodavstvo EU o genetski modificiranim organizmima – sadašnjost i perspektive za budućnost" kojeg je u Zelenoj akciji održala Mute Schimpf, voditeljica kampanje za hranu u Friends of the Earth Europe. Predavanje je održano u sklopu projekta "Utjecaj hrvatskog pridruživanja EU na zdravlje i okoliš", kojeg financira Europska unija kroz program IPA INFO 2009. Za sadržaj prezentacije odgovorna je isključivo predavačica i ne predstavlja nužno stav Europske unije.
1.62 Mb Preuzmi