Zelena akcija zahtijeva hitnu ratifikaciju Kyoto protokola

Eukampanjaklima01032007_001 Eukampanjaklima01032007_002 Eukampanjaklima01032007_003
EUKampanjaKlima01032007_001
+
EUKampanjaKlima01032007_002
+
EUKampanjaKlima01032007_003
+
1 / 3

EUKampanjaKlima01032007_001