FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Sporazum o suradnji u zbrinjavanju otpada

Spalionicatrg16022006_banner Spalionicatrg16022006_001 Spalionicatrg16022006_002 Spalionicatrg16022006_003 Spalionicatrg16022006_004
Spalionicatrg16022006_005 Spalionicatrg16022006_006 Spalionicatrg16022006_007 Spalionicatrg16022006_008 Spalionicatrg16022006_009
Glavni transparent akcije
+
Pripremne radnje za akciju
+
Voditelj akcije
+
Što da radim sa smećem tim?
+
Grad kaže - Ja ću da ga spalim!
+
A što ćemo sa opasnim otpadom?
+
Dat ćemo ga Županiji u zamjenu za njihovo smeće
+
A ako i naškodi građanima - tko će znati?
+
Bitno da smo mi nasmiješeni ...
+
... i za nas je problem riješen!
+
1 / 10

Glavni transparent akcije