FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Prognoza za Zagreb 2018. – 2023.: SMEĆAVA!

Zelena akcija i udruga UZOR iz Resnika danas, 28.2.2018. godine, su zatražile izmjene predloženog Plana gospodarenja otpadom Zagreba. Ukoliko Plan bude usvojen u predloženom obliku, do potrebnog povećanja recikliranja otpada neće doći, zbog tretiranja otpada kao smeća, a ne kao vrijedne sirovine. To će rezultirati povećanjem mjesečnih računa zbog plaćanja kaznenih penala EU.