FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Potrebna snažna politička volja za provedbu Niskougljične strategije!

Strategija niskougljičnog razvoja RH je prvi dokument takve širine koji zadaje jasan pravac tranzicije u niskougljično društvo i najavljuje kraj fosilne ere, no postavlja se pitanje političke volje i hitnosti provedbe. Poruka je to s panel rasprave o Strategiji niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu koju je danas organizirala Zelena akcija u Novinarskom domu u Zagrebu kao doprinos javnoj raspravi.