FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Međunarodna podrška kampanji S.O.S. za Jadran

Danas,15.05.2015., u Opatiji, održana je konferencija za medije na kojoj su podršku kampanji protiv istraživanja i eksploatacije nafte na Jadranu dali Greenpeace International, Friends of the Earth International te Globalna kampanja za klimatsku pravdu - Demand Climate Justice. Foto credit: Lucija Jakuš (Greenpeace Hrvatska)

Credit_lucija_20jaku_c5_a1-greenpeace Credit_lucija_20jaku_c5_a1-greenpeace_203 Credit_lucija_20jaku_c5_a1-greenpeace_202 Credit_lucija_20jaku_c5_a1-greenpeace_204 Credit_lucija_20jaku_c5_a1
credit_Lucija Jakuš-Greenpeace
+
credit_Lucija Jakuš-Greenpeace 3
+
credit_Lucija Jakuš-Greenpeace 2
+
credit_Lucija Jakuš-Greenpeace 4
+
credit_Lucija Jakuš
+
1 / 5

credit_Lucija Jakuš-Greenpeace