FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Fotografije s okruglog stola o nepoštenim trgovačkim praksama (10.10.2017)

Okrugli stol o regulaciji nepoštenih trgovačkih praksi u Hrvatskoj i EU održan je u sklopu projekta Make Fruit Fair, 10.10.2017.