FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Edukacija o okolišnim kampanjama javnog zagovaranja (Šolta, 24. do 31. srpnja 2011.)

Napredna edukacija o okolišnim kampanjama javnog zagovaranja za udruge iz jugoistočne Europe održana je u suradnju s Friends of the Earth International, a uz financijsku potoporu MATRA programa, Kraljevine Nizozemske.