Akcija ispred INA-e za Svjetski dan akcija protiv klimatskih promjena - Izvješće sa akcije

Za_akcija_ina_klimatske_promjene_001 Za_akcija_ina_klimatske_promjene_002 Za_akcija_ina_klimatske_promjene_003 Za_akcija_ina_klimatske_promjene_004 Za_akcija_ina_klimatske_promjene_005
Za_akcija_ina_klimatske_promjene_006
ZA_akcija_ina_klimatske_promjene_001
+
ZA_akcija_ina_klimatske_promjene_002
+
ZA_akcija_ina_klimatske_promjene_003
+
ZA_akcija_ina_klimatske_promjene_004
+
ZA_akcija_ina_klimatske_promjene_005
+
ZA_akcija_ina_klimatske_promjene_006
+
1 / 6

ZA_akcija_ina_klimatske_promjene_001