FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Akcija: Bandić prazni džepove građana i građanki! (14.11.2019.)

Aktivnost je osmišljena u sklopu projekta "Youth and communities for environmental justice 2018 –2020." kojeg provode Zelena akcija i Young Friends of the Earth Europe. Ova aktivnosti ne odražava nužno stavove donatora i za sadržaj odgovora isključivo Zelena akcija.