FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Kampanja

Građanski odgoj i obrazovanje / kurikularna reforma

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).
Good_inicijativa_600px

GOOD Inicijativa provela je istraživanja o znanjima i stavovima učenika_ca i mladih o društvenim i političkim procesima, doprinijela razvoju nacionalnih dokumenata koji definiraju nastavni plan i program GOO-a, sudjelovala u aktivnoj provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja u školama, kako u eksperimentalnom programu šk. god. 2013./2014. tako i u redovnim aktivnostima škola, te sudjelovala u političkim procesima, organizaciji i provedbi stručnih i senzibilizacijskih edukacija iz ovoga područja. Predstavnik Zelene akcije u GOOD Inicijativi je Marko Košak, prof. grografije, a u sklopu aktivističke grupe Zelene akcije formirana je i radna skupina koja sudjeluje u aktivnostima GOOD Inicijative.


18.09.18. 00:16