FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Zaštita prirode

Publikacije u izdanju Programa za zaštitu prirode.
13.04.13. 16:38

Kako da ne prepilimo granu na kojoj sjedimo.

Brošura je namjenjena prvenstveno građanima okupljenima u inicijative, udruge i ostale organizacije civilnog društva. Svrha brošure je osnaživanje navedenih dionika za uključivanje u procese donošenja i provođenja javnih politika (policy proces) upravljanja obnovljivim prirodnim resursima.
1.4 Mb Preuzmi
12.03.13. 15:02

Priručnik o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Usklađivanjem sa zakonodavstvom EU, izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš postaje obavezna pri izradi određenih dokumenata kao što su neki prostorni planovi, strategije, i slično. Više o tome pročitajte u ovoj brošuri.
2.82 Mb Preuzmi
22.09.10. 00:23

Letak: Zaštita bioraznolikosti u Hrvatskoj, Europskoj uniji i Svijetu

Letak pruža vrlo sažeti pregled najvažnije legislative vezane uz zaštitu bioraznolikosti, u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu.
1.13 Mb Preuzmi
01.12.07. 15:33

Zaštita prirode, lov i krivolov u Hrvatskoj

Brošura sažima uvide stečene terenskim radom više različitih aktera, zaključke dvaju seminara održanih u organizaciji Zelene akcije te daje pregled relevantnog hrvatskog zakonodavstva, kao i stavove Zelene akcije o lovu i krivolovu.
9.78 Mb Preuzmi
08.01.07. 20:00

EKOLOGIJA I SNJEŽNI SPORTOVI - Umjetni snijeg „na ledu“

Dokument koji se bavi utjecajem umjetnog snijega na okoliš.
82.88 kb Preuzmi
11.07.05. 21:00

Priručnik za vidre

WWF i Zelena akcija su u sklopu projekta Zeleni pojas Velebit objavili ovaj priručnik koji je istraživačima na terenu trebao pomoći u utvrđivanju prisutnosti vidre (Lutra Lutra) u rijeci Lici.
894.99 kb Preuzmi
17.11.03. 15:07

Zeleni pojas Velebit - akcijski plan zaštite prirode šireg područja Velebita

Ovaj dokument je prijedlog akcijskog plana zaštite prirode za šire područje Velebita, a temelji se na znanstvenom i stručnom istraživanju projekta Zeleni pojas Velebit koje je provedeno u razdoblju od 2001. do 2003. g.
5.21 Mb Preuzmi