FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Program

Transport

Transportni program Zelene akcije vuče korijene iz Programa energetike i klimatskih promjena te Biciklističke sekcije Zelene akcije. U 2005. godini, Zelena akcija je odlučila oformiti Transportni program jer se javila potreba za unapređenjem ostalih vidova prijevoza koji, pored biciklističkog, imaju nizak stupanj štetnog djelovanja na okoliš kao što su tramvajski, autobusni i željeznički promet.

O programu

Transportni program Zelene akcije vuče korijene iz Programa energetike i klimatskih promjena te Biciklističke sekcije Zelene akcije. U 2005. godini, Zelena akcija je odlučila oformiti Transportni program jer se javila potreba za unapređenjem ostalih vidova prijevoza koji, pored biciklističkog, imaju nizak stupanj štetnog djelovanja na okoliš kao što su tramvajski, autobusni i željeznički promet.

Ciljevi Transportnog programa su:

  • promoviranje javnog prijevoza
  • destimulacija individualnog automobilskog prometa
  • zaustavljanje izgradnje javnih garaža u strogom centru Grada Zagreba, kao što je trenutno definirano Generalnim urbanističkim planom (GUP)
  • poticanje "park & ride" sustava
  • provedba akcija i kampanja javnog zagovaranja
  • davanje mišljenja na ½strateške prometne projekte Grada Zagreba½ te njihova analiza (sjeverna tangenta, tunel kroz Medvednicu i prateći objekti, PNT sustav te izdizanje željezničke pruge)
  • poticanje biciklističkog prometa te lobiranje za izgradnju biciklističkih staza i parkirnih mjesta za bicikle uz javne institucije i željezničke postaje
  • uklanjanje ili minimaliziranje negativnih posljedica izgradnje prometne infrastrukture
  • proširenje pješačke zone u centru Zagreba

Bernard Ivčić- voditelj programa


08.04.10. 19:00