FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Program

Građanski odgoj i obrazovanje

Organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa). GOOD Inicijativa provela je istraživanja o znanjima i stavovima učenika i mladih o društvenim i političkim procesima, doprinijela razvoju nacionalnih dokumenata koji definiraju nastavni plan i program GOO-a, sudjelovala u aktivnoj provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja u školama, kako u eksperimentalnom p...
Građanski odgoj i obrazovanje

Program: Građanski odgoj i obrazovanje

Good_inicijativa_600px

15.01.14. 15:33