FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Aktivistička grupa

Podupiranje kampanja i programa Zelene akcije i educiranje aktivista, prije svega studenata koji su u Zagreb došli iz drugih dijelova Hrvatske, tako da u budućnosti sami mogu pokrenuti inicijative za zaštitu okoliša u svojoj sredini.

više

Zelena akcija: Hrvatska konačno ratificira Aarhušku konvenciju!

Sabor RH je 7. prosinca 2006. izglasao Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Mirno okupljanje i prosvjedne akcije?

Zeleni forum traži pravo na mirno okupljanje i prosvjedne akcije na Markovom trgu Zeleni forum