FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Program

Aktivistička grupa

Podupiranje kampanja i programa Zelene akcije i educiranje aktivista, prije svega studenata koji su u Zagreb došli iz drugih dijelova Hrvatske, tako da u budućnosti sami mogu pokrenuti inicijative za zaštitu okoliša u svojoj sredini.
Agsastanakv

AKTIVISTIČKA GRUPA

Aktivistička grupa ima dva osnovna cilja: podupiranje kampanja i programa Zelene akcije i educiranje aktivista, prije svega studenata koji su u Zagreb došli iz drugih dijelova Hrvatske, tako da u buduænosti sami mogu pokrenuti inicijative za zaštitu okoliša u svojoj sredini.

Ona je vrlo vrijedan segment Zelene akcije jer je presudna za učinkovito izvođenje programa i kampanja, koje se zasniva na kombinaciji argumentiranog lobiranja i na akcijama zagovaranja. Ova grupa sastoji se od tridesetak aktivnih članova.

Tijekom godine Aktivistička grupa organizira desetak akcija čišæenja i akcija zagovaranja, distribuira materijale ZA, organizira sastanke za pripremu akcija, pomaže kod prikupljanja potpisa za peticije...

Ove godine imali smo nekoliko uspješnih akcija od kojih je po medijskom odjeku najuspješnija bila 10. rujna kada smo na parkiralištu ispred Gradskog poglavarstva sagradili simboličnu kuæicu, znak prosvjeda protiv sustavne rasprodaje slobodnih zelenih površina u gradu Zagrebu. Akcija je bila vrlo uspješno koordinirana tako je kuæica od drveta i siporeksa izgrađena u vrlo kratkom roku.

Zalaganje aktivista je također došlo do izražaja tijekom kampanje "SOS za Jadran" kada su prikupljeni brojni potpisi (u suradnji sa partnerskim udrugama preko 50 000 potpisa ) za peticiju protiv projekta Družba Adria. U sklopu iste kampanje, tijekom proslave Dana planeta Zemlje 2003. na Trgu bana J. Jelačiæa u Zagrebu sagrađena je velika maketa tankera koja je poslužila kao kulisa za prigodni program.

Naši vrijedni aktivisti su više puta sudjelovali u prosvjedima pred Saborom (npr. protiv iskopavanja šljunka i regulacije rijeke Drave, protiv GMO, itd.)

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u radu Aktivističke grupe, slobodno se javite našem koordinatorici Dori Sivki na: dora@zelena-akcija.hr


05.04.10. 17:40