FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Program

Aktivistička grupa

Podupiranje kampanja i programa Zelene akcije i educiranje aktivistkinja i aktivista, prije svega studentica i studenata koji su u Zagreb došli iz drugih dijelova Hrvatske, tako da u budućnosti sami mogu pokrenuti inicijative za zaštitu okoliša u svojoj sredini.
Dsc_0018

AKTIVISTIČKA GRUPA

Aktivistička grupa ima dva osnovna cilja: podupiranje kampanja i programa Zelene akcije i educiranje aktivistkinja i aktivista, prije svega studentica i studenata koji su u Zagreb došli iz drugih dijelova Hrvatske, tako da u budućnosti sami mogu pokrenuti inicijative za zaštitu okoliša u svojoj sredini.

Ona je vrlo vrijedan segment Zelene akcije jer je presudna za učinkovito izvođenje programa i kampanja, koje se zasnivaju na kombinaciji argumentiranog lobiranja i na akcijama zagovaranja. Ova grupa sastoji se od tridesetak aktivnih članova i članica.

Tijekom godine, Aktivistička grupa organizira desetak akcija zagovaranja, distribuira materijale ZA, organizira sastanke za pripremu akcija, pomaže kod prikupljanja potpisa za peticije, itd.

Zalaganje aktivistkinja i aktivista došlo je do velikog izražaja tijekom kampanje "S.O.S. za Jadran" kada su prikupljeni brojni potpisi (u suradnji sa partnerskim udrugama preko 50 000 potpisa ) za peticiju protiv projekta Družba Adria. U sklopu iste kampanje, tijekom proslave Dana planeta Zemlje 2003. godine na Trgu bana J. Jelačića u Zagrebu sagrađena je velika maketa tankera koja je poslužila kao kulisa za prigodni program.

Naše vrijedne aktivistkinje i aktivisti su više puta sudjelovali u prosvjedima pred Saborom (npr. protiv iskopavanja šljunka i regulacije rijeke Drave, protiv GMO, itd.)

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u radu Aktivističke grupe, slobodno se javite našoj koordinatorici Dori Sivka na: dora@zelena-akcija.hr


05.04.10. 17:40