FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Programi

Zelenitelefonlogo

Zeleni telefon

Zeleni telefon (ZT) utemeljen je početkom 1992. godine, kako bi se promicalo i olakšalo sudjelovanje javnosti u rješavanju lokalnih problema u okolišu.
05.04.10. 15:01
Dsc_0018

Aktivistička grupa

Podupiranje kampanja i programa Zelene akcije i educiranje aktivistkinja i aktivista, prije svega studentica i studenata koji su u Zagreb došli iz drugih dijelova Hrvatske, tako da u budućnosti sami mogu pokrenuti inicijative za zaštitu okoliša u svojoj sredini.
05.04.10. 17:40

Info-centar Zelene akcije

Info centar Zelene akcije je prostor otvoren svima koji se žele iz prve ruke informirati o radu Zelene akcije i problemima zaštite okoliša općenito. Info centar se nalazi u središtu zagreba, u Frankopanskoj 1, u dvorištu. Otvoren je radnim danom (osim subote) od 10:00 do 17:00. U Info centru možete pronaći literaturu o zaštiti okoliša, kao i publikacije i brošure producirane od strane Zelene akcije te drugih oranizacija za zaštitu okoliša (domaćih i stranih). Info centar također organizira predavanja, okrugle stolove, projekcije filmova i druge aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o zašti...
05.04.10. 13:25

Pravo okoliša

Pravo na očuvani okoliš je jedno od temeljnih ustavnih prava građana u Hrvatskoj, a kvaliteta okoliša je osnova za razvoj naše zemlje.
05.04.10. 19:51

Energetika i klimatske promjene

Prioritet Programa energetike i klimatskih promjena Zelene akcije je rad na promociji obnovljivih izvora energije, uz poticanje energetske učinkovitosti.
09.04.10. 11:37
1

Otpad

Program održivog gospodarenja otpadom dio je strateškog programa održivog upravljanja prirodnim resursima, a ciljevi su mu edukacija o održivom gospodarenju otpadom i utjecanje na nacionalne i lokalne politike vezane uz otpad i korištenje resursa. Aktivnostima u sklopu programa nastoji se unaprijediti gospodarenje otpadom u Hrvatskoj kako bi se ponovnom uporabom, recikliranjem i kompostiranjem otpada smanjile štete za okoliš i poboljšala kvaliteta usluge za građane uz pravedniju naplatu odvoza otpada. Zelena akcija je 2016. postala i članicom Zero Waste Europe mreže udruga koje na europskoj...
08.04.10. 16:44

Transport

Transportni program Zelene akcije vuče korijene iz Programa energetike i klimatskih promjena te Biciklističke sekcije Zelene akcije. U 2005. godini, Zelena akcija je odlučila oformiti Transportni program jer se javila potreba za unapređenjem ostalih vidova prijevoza koji, pored biciklističkog, imaju nizak stupanj štetnog djelovanja na okoliš kao što su tramvajski, autobusni i željeznički promet.
08.04.10. 19:00

Zaštita prirodnih resursa

Program zaštite prirode i bioraznolikosti Program zaštite prirode i bioraznolikosti je pokrenut 2000. godine, sa željom da se Zelena akcija počne više kontinuirano baviti zaštitom prirode, a ne samo zagađenjima i drugim „sivim” aktivnostima zaštite okoliša.
08.04.10. 17:44
01.04.15. 19:41