FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

Peticije

Potpišite peticiju i recite NE visokim računima i zagađenju okoliša! NE spaljivanju otpada!

Img_2137
Kako bismo olakšali slanje komentara na prijedlog Plana gospodarenja otpadom RH pripremili smo peticiju sa sažetim komentarima. Pošaljite ih Ministarstvu zaštite okoliša.
16.10.15. 11:16

Pišite vladi: Neka Hrvatska ostane slobodna od GMO-a!

Vienna_march_1_cropped
Nova EU legislativa državama članicama omogućuje da ograniče ili zabrane uzgoj GM usjeva odobrenih u EU. Neke države su već iskoristile tu priliku. Pozovite odgovorne da isto učini i Hrvatska!
16.09.15. 15:26

Tražimo Vas da iz Prijedloga zakona o šumama zatražite izbacivanje članaka koji proglašavaju Šumama posebne namjene igrališta za golf i kampove!

482584556_940da4ab47_o
Na dnevnom redu 13. sjednice Hrvatskog sabora trebala bi se naći i rasprava na temu izmjena i dopuna Zakona o šumama, te bi odluka o njegovom usvajanju mogla biti donesena već sutra.
07.07.14. 18:26

SPASIMO NAŠE ŠUME!

Spasimosume
Zakonom o šumama se otvara prostor prenamjeni šuma i šumskog zemljišta u igrališta za golf, kampove, ali i u druge namjene, ukoliko je to predviđeno prostornim planom.
27.02.14. 16:50

Zahtijevamo ukidanje Zakona o igralištima za golf!

Zakonogolfu_banner_616x150
Zahtijevamo ukidanje Zakona o igralištima za golf (NN 152, 2008)! Ukoliko se Zakon ne ukine, Hrvatska više neće biti pravna država!
20.04.10. 14:12

Energetska strategija RH - pošalji komentar!

Energetskastrategijarh_banner_616x78
UKLJUČITE SE U JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVITKA RH! Ne pristajemo na kvazi-izbor između tri podjednako loša «scenarija»
20.04.10. 13:52